Human Spaces

Framtidens platser formas genom att förstå beteenden och designa för den mänskliga kontexten. På inUse kallar vi det här Human Spaces. Det är människo-centrerad design applicerad i fysiska platser. Genom att förstå mänskliga beteenden designar vi interaktion, tjänst och kontext som en sammanhängande upplevelse.

inUse designar interaktioner och tjänster men också kontexten som människan upplever dem i. Eftersom mänskliga beteenden är helt situerade, börjar vi med att ta reda på hur behov och beteenden ser ut i den aktuella fysiska kontexten. Vi arbetar sedan kreativt och iterativt med att konceptualisera och visualisera, prototypa och simulera, utforska och validera de interaktioner och tjänster som ger mening och värde. Därefter designar och implementerar vi de lösningar som vi vet ger önskade effekter när de kommer i användning.

Inom Human Spaces arbetar vi med:

  • Utforskande research: etnografisk research, trend-mappning och utforskande av framtida upplevelser
  • Prototypande av upplevelser: prototypande av platser, interaktiva artefakter och scenariosimulering
  • Tjänstedesign: design av tjänster och touchpoints genom hela användarresan
  • Upplevelsedesign: design och visualisering av fysiska och digitala interaktioner och upplevelser
  • Business design: mobilisering av organisationen och design av affärsmodeller för att leverera den framtida upplevelsen

Genom att förstå människan designar vi en helhetlig upplevelse i den fysiska kontexten.

Exempel på kunduppdrag

Saab

The future of air traffic control is mobile

Person in flight control tower.

Having air traffic controllers sitting near airports in order to land planes is now history. Thanks to Saab and inUse, …

Eon

App styr energiförbrukningen i smarta hem

Person using app near house.

Västra hamnen i Malmö är ett område som i huvudsak drivs av förnybar lokalt producerad energi. Det är en förebild …

Resort, USA

Upplevelsedesign i Las Vegas

Digitally made sketch of room with games and people.

inUse gjorde nyligen ett framtidskoncept åt en stor resort-kedja för att möta yngre generationers behov och förbättra upplevelsen av sportspel. …

City of Denver

Making Denver a Smarter, more Sustainable City

inUse is helping City of Denver to become a smarter and more sustainable city. Together with our partner Panasonic we …

100

coordinated projects

Lästips från bloggen