Human Spaces


Framtidens platser formas genom att förstå beteenden och designa för den mänskliga kontexten. På inUse kallar vi det här Human Spaces. Det är människo-centrerad design applicerad i fysiska platser. Genom att förstå mänskliga beteenden designar vi interaktion, tjänst och kontext som en sammanhängande upplevelse.

inUse designar interaktioner och tjänster men också kontexten som människan upplever dem i. Eftersom mänskliga beteenden är helt situerade, börjar vi med att ta reda på hur behov och beteenden ser ut i den aktuella fysiska kontexten. Vi arbetar sedan kreativt och iterativt med att konceptualisera och visualisera, prototypa och simulera, utforska och validera de interaktioner och tjänster som ger mening och värde. Därefter designar och implementerar vi de lösningar som vi vet ger önskade effekter när de kommer i användning.

Inom Human Spaces arbetar vi med:

  • Utforskande research: etnografisk research, trend-mappning och utforskande av framtida upplevelser
  • Prototypande av upplevelser: prototypande av platser, interaktiva artefakter och scenariosimulering
  • Tjänstedesign: design av tjänster och touchpoints genom hela användarresan
  • Upplevelsedesign: design och visualisering av fysiska och digitala interaktioner och upplevelser
  • Business design: mobilisering av organisationen och design av affärsmodeller för att leverera den framtida upplevelsen

Genom att förstå människan designar vi en helhetlig upplevelse i den fysiska kontexten.

Black and white photo of

Prata med Jonas Ehrling om du vill veta mer!

Du når Jonas på +46 76 136 37 54 eller på jonas.ehrling@inuse.se.

Några av våra experter