Så jobbar vi


Vi har kompetens att ta dig från ax till limpa, men kan också hjälpa till med enskilda punktinsatser.

 • Definiera nyttan

  Vi definierar mål och sätter upp mätpunkter i en effektkarta som gör det möjligt att styra design och utveckling mot nytta för både verksamhet och användare.

 • Förstå användarna

  Vi kartlägger användarnas beteende, drivkrafter och behov. Slutsatserna dokumenterar vi bland annat i kundresor (customer journey maps) och personor.

 • Lär av andra

  Inspiration finns överallt! Vi går igenom praxis (best practice), gör benchmark mot existerande lösningar, tar med det som är bra, och tar fram nya innovativa lösningar där det behövs.

 • Skapa koncept & mönster

  Här föds konceptet – den bärande idén till lösningen! Wireframes, mood boards, prototyper… och CAD-skisser för sådant som är fysiskt, allt i en rasande fart. Resultatet blir ett underlag som tydligt men på övergripande nivå beskriver hur lösningen bör se ut och fungera.

 • Detaljera & speca

  Den agila utvecklingsprocessen inleds! Detaljerade layouter, grafik, verkligt innehåll, 3d-modeller. Allt arbetas fram och dokumenteras på det sätt som passar utvecklare och konstruktörer bäst. Ofta i form av enkla visuella specifikationer och prototyper.

 • Utveckla lösningen

  Här ger vi liv åt skisser och prototyper, och skapar lösningen i sin rätta miljö. Ett tätt samarbete i hela teamet – inte minst mellan utvecklare/konstruktörer och designers – garanterar ett gott resultat.

 • (Agil design och utveckling)

 • Validera nytta & upplevelse

  Testa att lösningen levererar den tänkta nyttan, både för verksamhet och användare. Resultatet blir konkreta kortfattade rapporter som lyfter fram de viktigaste förbättringsmöjligheterna.

 • Lansera & lyssna

  Nu börjar det roliga! Tack vare de definierade målen, tydliga återkopplingsprocesser, och ett program för kontinuerliga förbättringar blir det möjligt att styra mot ökad nytta – i varje enskilt beslut!

 • Njut av framgången!

  En härlig känsla av kontroll – och av att du nu har allt du behöver för att leva med och förbättra lösningen under lång tid framöver.