Användbarhet & UX


Användbarhet handlar om att skapa tjänster och produkter som användarna älskar att använda - på jobbet och på fritiden

User Experience (UX), användbarhet, usability och användarvänlighet… Vad är det egentligen - och varför är det viktigt?

Användbarhet och UX (User Experience = användarupplevelse) handlar om att göra vardagen enklare och roligare för människor. Det handlar om att utveckla tjänster och produkter som användarna älskar, vilket leder till önskad nytta för de verksamheter som står bakom tjänsterna/produkterna.

Nyttan av tjänster och produkter uppstår när de används. Inte när de är färdigutvecklade. Inte när de är lanserade, utan i användning – och över tid. I varje enskilt tillfälle som en användare lyckas med det som hen är tänkt att göra i lösningen får den som ligger bakom lösningen tillbaka lite av sin investering. 

Bra användarupplevelser leder till nytta för både användare och verksamhet

Det spelar ingen roll vilken typ av lösning det handlar om. Bra användarupplevelser leder till nytta för både användare och verksamhet. Några exempel: 

  • E-handel. Bra lösningar leder till nöjda kunder som hittar det de letar efter snabbt och enkelt, men också till god lönsamhet genom hög konvertering och ökad kundlojalitet.
  • Mobiltelefoner och wearables som t.ex. smarta klockor. Bra lösningar leder till hög användningsgrad och till att fler rekommenderar lösningen till sina vänner, vilket i sin tur leder till ökade intäkter från appar och media och från ökad hårdvaruförsäljning.
  • E-tjänster. Bra lösningar leder till nöjda och välinformerade medborgare, men också till effektivare ärendehantering och minskad belastning på kundcenter. 
  • Betalautomater för t.ex. kollektivtrafik. Bra lösningar leder till nöjda medborgare och besökare, men också till effektivare flöden, en bättre upplevelse av staden, och kanske till och med ökat kollektivtrafikresande.
  • Intranät och andra interna system. Bra lösningar leder till att medarbetarna kan fokusera på det som faktiskt är deras jobb istället för att brottas med systemen, vilket i sin tur t.ex. leder till ökad effektivitet och bättre beslut. 

Listan kan göras hur lång som helst. I samtliga fall handlar det om att definiera verksamhetens mål och förstå användarnas mål och beteende, och att sedan utforma lösningar där både användarna och verksamheten når sina mål.

För att verkligen lyckas måste man fokusera på helheten

Idag räcker det dock sällan att fokusera på enskilda lösningar och användargränssnitt. Naturligtvis bör man prioritera de delar som bäst kan bidra till att verksamheten når sina mål, de med det största potentiella effektbidraget, men om man verkligen skall lyckas leverera en användarupplevelse i världsklass måste den hänga ihop hela vägen. 

Om man t.ex. tittar närmare på e-handelsexemplet ovan så handlar bra UX inte bara om att skapa en tydlig produktsida och en enkel utcheckningsprocess. Man måste se till att alla gränssnitt som kunden möter är optimerade för att bidra till verksamhetens mål. Det gäller allt från själva sajten (oavsett vilken device kunden surfar med) till automatiska e-postmeddelanden till kunden, och faktiskt också upplevelsen av den faktiska leveransen och telefonsupporten. För att beskriva detta bredare perspektiv används ofta benämningarna Service Design och Customer Experience (CX).

Precis det här – att skapa riktigt bra användarupplevelser oavsett teknik eller typ av lösning – är vårt främsta fokus.

Vill du veta mer, eller ha hjälp med att utveckla eller förbättra några av dina produkter och tjänster, tveka inte att ta kontakt med någon av våra regionchefer, så hjälper de dig vidare.