Användningstester


Användningstester ger dig konkret underlag för att förbättra din tjänst/produkt

Användartest, användningstest... Kärt barn har många namn. Ett användningstest har ett enda syfte – att få fram underlag för att göra den tjänst/produkt som man jobbar med bättre.

Genom att låta representativa användare utföra vanligt förekommande uppgifter kan vi observera vad som fungerar bra och vad som bör förbättras.

Resultatet dokumenteras i en konkret åtgärdslista

Resultatet dokumenteras i en kortfattad och konkret rapport innehållande en effektprioriterad åtgärdslista - en prioriterad lista över vad som behöver göras, och i vilken ordning. Rapporten kan också innehålla designförslag - designskisser - som visar på vilket sätt tjänsten/produkten bör förändras för att fungera bättre.

Användningstester bör utföras i så realistisk miljö som möjligt. När vi testar fysiska produkter, som t.ex. kassa-apparater, biljettautomater eller larmutrustning, så gör vi det i oftast i där de skall användas; i butiker, på bussar eller i hemmiljö. IT-system som används internt, på t.ex. sjukhus, i flygledartorn eller på kontor, testas i just dessa miljöer. För webbplatser, tjänster eller appar av mer generell karaktär är miljön mindre viktig. Med representativa användare och bra testuppgifter kommer man långt. 

Användningstester kan i huvudsak genomföras på två olika sätt:

  • Traditionella Användningstester. När man vill testa fysiska produkter, eller när man vill ha riktigt hög kvalitet och säkerhet i resultatet även om man "bara" testar en webbplats, är det traditionella användbarhetstester som gäller. I denna typ av test är testledare och observatörer närvarande i samma rum som den som testar tjänsten/produkten. Testledaren uppmuntrar hela tiden testpersonen att berätta vad hon tänker, och kan hela tiden ställa följdfrågor för att få ut så mycket som möjligt från varje test.
  • Snabbtester via webben. Genom tjänster som t.ex. User Testing eller LookBack kan man snabbt skapa ett antal testuppgifter som sedan testanvändarna löser på sina egna datorer. Deras bildskärm och vad de säger när de löser uppgifterna spelas in, och filmerna skickas till dig. 
Sedan starten har vi genomfört fler än 400 tester

På inUse har vi lång erfarenhet av alla typer av användningstester, stora som små, för allt från den lilla kommunen till internationella företag där vi testat tjänster och produkter i många delar av världen.

Faktum är att vi sedan vi började 2002 har genomfört fler än 500 användningstester.

Vill du veta mer, eller ha hjälp med att genomföra ett användningstest? Tveka inte att ta kontakt med någon av våra regionchefer, så hjälper de dig vidare. 

Vill du lära dig mer om användningstester kan du också kika närmare på vår kurs Användbarhet i praktiken, som ger dig en bra överblick och de grunder du behöver för att komma igång.