Front end-utveckling & prototyping


Front-end–utveckling handlar om att översätta design till kod som verkligen funkar för slutanvändarna.

Ingen design är bättre än sin implementation, och mycket måste stämma för att utnyttja webbens fulla potential. Vi som bygger produkter och tjänster för webben bestämmer tyvärr inte över vilka webbläsare som användarna besöker vår webbplats med, eller i vilken kontext. Därför är det viktigt att den kod som levereras inte bara ser bra ut på ytan, utan också är konstruerad rätt på djupet.

Ingen design är bättre än sin implementation

När vi levererar front end-kod i ett projekt ser vi det som ett sätt att snabbt kunna visa design i den miljö den ska användas, antingen som prototyp eller som skarp kod. Implementationen styrs så klart mycket av den interaktionsdesign som tagits fram, den grafiska formen, och naturligtvis det bakomliggande syftet och vår kunskap om målgrupperna — men mycket av detta går inte att visa på papper eller i statiska bilder. Ett nära samarbete med resten av designteamet, med mycket prototyping och täta avstämningar under utvecklingsarbetet, är därför en förutsättning för ett bra resultat.

Några exempel på vad vi gärna hjälper till med är:

  • Responsiva webbplatser, som anpassar sig efter den webbläsare de visas i. Det innebär att webbplatsen kan funka lika bra på gamla som nya smartphones, surfplattor, laptops och TV-apparater. Responsiv design (efter engelskans Responsive Web Design, RWD) är också mer än bara utseende: vi vill gärna att aspekter som prestanda och interaktionsmönster följer med i tänket.
  • Front end-prestanda. Många webbplatser får stora tapp i besökarantal och färre slutförda transaktioner på grund av att de helt enkelt är för långsamma och laddar in för mycket kod. Optimering av detta kan ge stora resultat.
  • Proof-of-concept-lösningar som utforskar de nyaste lösningarna baserade på morgondagens webbteknik.
  • Prototyping. Med hjälp av modern webbteknik kan vi snabbt skapa prototyper för nästan vad som helst. Prototyperna kan sedan köras på en dator, på en handhållen device, eller på t.ex. en pekskärm i ett plasthölje, för att simulera allt från vanliga webbtjänster och mobilappar till betalautomater och ledningssystem. 

Behöver du hjälp med front-end-utveckling eller prototyping? Ta kontakt med någon av våra regionchefer, så hjälper de dig vidare. Du hittar deras kontaktuppgifter här nedan.