Lean UX & Agil Utveckling


Att utvecklingsarbete sker enligt Agil metodik blir allt vanligare, framför allt vad gäller IT-system. Små team som arbetar i korta iterationer skapar goda förutsättningar för att skapa verksamhetsnytta, men tyvärr saknas ofta fokus på användarupplevelsen vilket i värsta fall leder till en produkt som är byggd på rätt sätt men ändå inte skapar något värde.

Scrum, som är det vanligaste ramverket för Agil utveckling, skapades av utvecklare för utvecklare och lägger allt ansvar för skapande av verksamhetsnytta på Produktägaren. Problemet är att Produktägaren ofta varken har tid eller kompetens att arbeta användarfokuserat, och då har teamet ingen chans att bygga produkter som användarna kommer att älska. 

Maximal verksamhetsnytta kan bara uppstå om man tar hänsyn till såväl verksamhetens som slutanvändarnas behov i alla faser av utvecklingen. Förstudier nämns inte i Scrum-ramverket, men för att Produktägaren ska kunna styra mot sin vision behövs förberedande arbete innan utvecklingsarbetet börjar. Att ta fram en Effektkarta är ett bra sätt att förbereda inför ett Agilt utvecklingsprojekt, och dess Effektmål skapar goda möjligheter till att under utvecklingens gång säkerställa att man är på rätt väg. 

Att influeras av principer från Lean i sitt användarhetsarbete, så kallad Lean UX, innebär kontinuerligt testande och experimenterande. Här hanteras krav som hypoteser som måste bevisas för att kunna ligga till grund för fortsatt arbete, man kan dra paralleller både till den empiriska skolan och den vetenskapliga modellen. En väl utförd målgruppsanalys är en bra början till att förstå sina användare och ta fram hypoteser, men för att kunna veta hur väl en viss design fungerar måste man ge sig ut i verkligen och testa. 

I grund och botten handlar testandet om att undvika slöseri, inom Lean kallat ”waste”, och ju tidigare och oftare man testar desto bättre kan man mitigera eventuella risker. Ju tidigare man får veta att en lösning inte fungerar desto bättre, då kan man undvika att spendera tid och pengar på något som inte kommer att skapa förväntad verksamhetsnytta. Inom Lean pratar man också mycket om att ge sig ut i verkligheten, att gå till Gemba som är platsen där värdet skapas. För användningstester innebär detta att det är bättre att testa på riktiga användare i en så verklig användningssituation som möjligt, snarare än att låta experter testa i en simulerad användningsmiljö. 

På inUse arbetar många UX-strateger och Interaktionsdesigners som är vana vid att arbeta Agilt, både på Produktägarsidan och som medlemmar i Scrum-team.

Vill du veta mer? Tveka inte att ta kontakt med någon av våra regionchefer, så hjälper de dig vidare.