Skip to main content

Målgruppsanalys

Att förstå de som ska använda din tjänst eller produkt, deras behov, drivkrafter, och den faktiska användningssituationen, är absolut nödvändigt för att kunna skapa en lösning som ger dig de resultat som du är ute efter.

Att verkligen förstå användarnas behov och beteenden är nödvändigt för att bygga en bra produkt

En bra målgruppsanalys är grunden för att bygga rätt produkt. Även om det finns tydliga mål från verksamheten, från exempelvis en Effektkartläggning, så får produkten ingen effekt om den inte också möter målgruppernas behov. 
När vi genomför en målgruppsanalys definierar vi målgruppernas beteenden och behov för att kunna ta designbeslut och utforma tester så att vi kan stämma av att lösningen faktiskt levererar den nytta som den skall. 
En grundlig målgruppsanalys har dessutom tre tydliga fördelar: 

  1. Tiden som annars går åt för att gissa och diskutera ”vad användarna egentligen vill ha” kan minskas markant. 
  2. Vi undviker att bygga onödiga funktioner som inte kommer att användas. 
  3. Vi får förståelse för vilka funktioner och vilken information som kommer att användas ofta, och som därför behöver bli lättare att hitta och enklare att använda. 

Det finns många tekniker för att genomföra en målgruppsanalys. Enkäter, intervjuer, fokusgrupper och observationsstudier är vanliga exempel på hur man kan gå tillväga. 

Vi brukar rekommendera en kombination av intervjuer och observationer, eftersom det ofta är det mest kostnadseffektiva sättet att ta reda på vad användarna faktiskt behöver – och hur de verkligen gör när de använder en viss tjänst. 

Resultatet dokumenteras oftast som personor

Resultatet från detta arbete dokumenteras oftast i form av så kallade personor (eng. personas) – kortfattade beskrivningar av var och en av de viktigaste målgrupperna. Dessa dokument är optimerade för att vara ett så bra stöd som möjligt för att ge projektet en god förståelse för användarna, och hur lösningen måste se ut och fungera för att bli så bra som möjligt. I praktiken är en bra målgruppsanalys oumbärlig när det sedan är dags för interaktionsdesigngrafisk formgivning, samt text och tonalitet.  

Vill du veta mer, eller ha hjälp med att förstå dina användare bättre? Tveka inte att ta kontakt med någon av våra regionchefer, så hjälper de dig vidare. 

Vill du lära dig mer om målgruppsanalys kan du också kika närmare på vår kurs Användbarhet i praktiken, som ger dig en bra överblick och de grunder du behöver för att komma igång.