Service Design


Framgångsrik tjänsteinnovation med människan i centrum

Service Design – eller tjänstedesign – är en samling designorienterade metoder som går ut på att ta ett helhetsgrepp om en användares (eller kunds, patients, students eller medborgares) kontaktpunkter och interaktioner med en organisation, tjänster och varumärke.

I dagens digitaliserade och tjänstefokuserade samhälle är det helt avgörande att du hjälper dina användare i det alltmer komplexa och upplevelsebaserade utbudet. Du behöver kunna skapa överblick och enkelhet, inte minst för den interna organisationen. Och dessutom göra det utifrån ett människocentrerat perspektiv som fokuserar på beteende och kultur som primära drivkrafter för förändring.

Genom att använda kundresekartläggning, service blueprinting, effektkartläggning och andra metoder får din organisation ett högkvalitativt underlag att ta strategiska och affärsmässiga beslut på hur ni kan skapa bättre tjänster och värden för era kunder. Vi hjälper er att först definiera den nuvarande kundresan och upplevelsen kring ert tjänsteutbud. Med detta som grund definierar vi tillsammans framtida kundresor och en strategi för att nå en ännu bättre upplevelse för era kunder och användare.

Kontakta vår Director of Service Design, Pontus Wärnestål, på pontus.warnestal@inuse.se om du vill veta mer. 

Ta del av inUse otroligt matiga Guide to Service Design för lästips, kurstips och bloggposter.

Se också vår kurs i kundresekartläggning.