GradUX 2.0 - Vår nya studentsatsning


Brinner du för användarupplevelser utöver det vanliga? Vill du göra verklig skillnad i folks vardag? Vill du jobba med och lära dig av de bästa i branschen? Vill du hjälpa till att göra världen lite, lite bättre? Vill du få chansen till en helt unik utbildning? I så fall har vi något för dig!

inUse trainee-program GradUX är ett specialdesignat utbildningsprogram i två delar. Den första delen är ett ex-jobb tillsammans med inUse, som löper under vårterminen 2019. Den andra delen är ett individanpassat upplägg för att stärka och vidareutveckla dina egenskaper som UX Designer, och löper från september 2019 till årets slut. Vårt mål med programmet är att göra dig till en av världens bästa nyutexaminerade UX Designers. Vi gör detta genom att kombinera utbildningar med jobb i konkreta projekt som är anpassade efter dina intressen, styrkor och utvecklingsområde. Du kommer att få jobba med och fördjupa dina kunskaper kring område som: användarstudier, användningstest, interaktionsdesign, informationsarkitektur, innehållsstrategi, tjänstedesign, prototyputveckling, verksamhetsanalys och mycket mer.


Utbildningsprogrammet består av två, på varandra efterföljande, delar:

Ex-jobb (våren 2019)

Du som är intresserad av GradUX 2.0 måste ansöka om att göra ditt ex-jobb tillsammans med oss. De som antas kommer att få möjligheten att inom konkreta projekt, antingen tillsammans med våra kunder eller internt hos oss, få jobba med UX-designerns grundläggande verktyg såsom user research, wireframing, prototyping, användningstest, med mera. Vi kommer självklart att se till att ditt ex-jobb även möter de akademiska krav som din utbildning kräver.

I skrivande stund har vi inte 100% säkerställt vilka uppdrag/kunder som kommer innefattas av ex-jobben. Men de kommer, som nämnts ovan, vara tydligt kopplade till UX-design, med fokus på att ta fram, kommunicera och validera ny design. Alla ex-jobb kommer erbjuda möjligheten att handgripligen jobba med design på olika sätt.

Trainee-program (hösten 2019)

Efter avslutat ex-jobb kommer vi, utifrån rådande förutsättningar, erbjuda plats på vårt trainee-program till några av de antagna studenterna. Det finns ingen garanti för en plats på trainee-programmet när man gjort sitt ex-jobb med oss. Allt är beroende av hur många platser vi ser att vi kan erbjuda efter sommaren 2019. Trainee-tjänsten är en betald tjänst på minst 25.000kr/månaden. Efter avslutad trainee-tjänst är det vår största ambition att anställa samtliga som antagits som trainees.


Ansökningsprocessen till ex-jobbet sker i tre delar:

1 - Skriftlig ansökan + designuppgift
Alla som söker till trainee-programmet behöver lämna in följande:

  • CV + eventuell Portfolio
  • Personligt brev
  • Designuppgift (se mer info om designuppgiften nedan)

Deadline för din ansökan är söndagen den 4 november klockan 23.59.

2 - Presentation av designuppgift
Utifrån de skriftliga ansökningarna kommer vi att välja ut ett antal personer som får komma och relativt kort (ca 30 minuter per person – inkl. frågor från oss) presentera sin designuppgift. Dessa presentationer kommer (preliminärt) att äga rum under vecka 45 på våra olika kontor (Stockholm, Göteborg och Malmö).

3 - Slutintervju
Till slutintervju kommer vi att kalla en handfull sökande som där får chansen att i detalj gå igenom sitt arbetsprov för 2-3 personer från inUse. Vid detta tillfälle träffas vi i ca 1,5 timme. Dessa intervjuer kommer preliminärt att att ske under vecka 46 och 47.


Designuppgift

Läs igenom designuppgiften noga!

Du har fått i uppdrag att ta fram en ny interaktionsdesign för Röda Korsets satsning “Språkvänner” som syftar till att knyta ihop nyanlända och mentorer. Röda Korset vill ha en webbaserad tjänst för Språkvänner. Tjänsten skall vara en egen sida och behöver inte följa interaktionsmönster från redcross.se. Notera att inUse idag inte jobbar för Röda Korset och att detta är ett påhittat uppdrag.

Vi vill att du:

  • Tar fram en wireframe för förstasidan på en webbaserad tjänst som syftar att knyta ihop nyanlända och mentorer (kallas även Språkvänner i vissa distrikt).
  • Identifierar och väljer ett av de viktigaste användningsfallen och tar sedan fram detaljerade wireframes som visar flödet steg för steg. Här vill vi se en detaljdesign som är komplett och verkligen löser det användningsfall som du har valt ut.

Röda Korsets mål med denna satsning är att öka antalet Språkvänner genom att underlätta och till viss del automatisera förmedlingen av kontakt mellan nyanlända och mentorer.

För att kunna göra detta vill vi att du:

  • Gör antaganden om vilka målgrupperna kan tänkas vara, vad de har för behov, och vilken grupp som är viktigast för Röda Korset.

Tänk att du skall presentera detta som om du hade gjort det för Röda Korset, inte för inUse.

Redovisa dina antaganden, hur du har resonerat, och hur din design knyter an till det som du har identifierat som viktigast att lösa. Vid den första presentationen kommer du få ca 20 minuter till att presentera din uppgift, vid den längre slutintervjun har du ca 1 timme till ditt förfogande. Vi tror att ca 8-10 timmar är en lämplig tid att lägga på uppgiften.

Mer information kring Språkvänner:
http://kommun.redcross.se/halmstad/vart-arbete/kontaktformular-sprakvan/
https://www.visessprakvanner.se


Praktiskt information

Vem kan söka?
Alla som går en relevant universitetsutbildning och som skriver sitt ex-jobb under vårterminen 2019.

Vi är två som vill skriva ex-jobb ihop - kan vi söka tillsammans?
Ja, det kan ni - MEN, vi vill att ni skickar in individuella designprov ändå.

Hur många ex-jobbare tar ni in?
Vårt mål är att ta in någonstans mellan 3 och 7 ex-jobbare under 2019.

Hur många av dessa kommer att bli erbjuden en trainee-tjänst efter ex-jobbet?
Det kan vi inte svara på i dagsläget, för det har att göra med hur vår rekryteringssituation ser ut till sommaren 2019. Men 2018 tog vi in 3st trainees.

Kommer jag kunna söka till traniee-programmet om jag inte gör mitt ex-jobb med inUse?
Nej - så ansök om ex-jobb hos oss idag! :)

Är det en GradUX per kontor?
Nej, vi tittar på de mest lämpade kandidaterna och väljer därefter.

Do you accept English speaking applicants?
We have decided (at least for this year) to only accept people who can speak and write Swedish at a professional level. This is due to the fact the about 80% of our clients are Swedish.

Hur långt är trainee-programmet?
Från september 2019 till årsskifter 2019/2020.

Vad händer efter trainee-programmets avslutats?
Målet är att våra GradUX ska fortsätta jobba på inUse efter programmets avslut och vi ska göra vårt yttersta för att det ska bli så. Vi gör den här satsningen för att vi vill anställa studenter direkt från universitetet.

Får man lön?
Om man blir antagen till trainee-programmet med start i september 2019 så får man själklart lön. Lönen är på minst 25.000kr/månaden. Det utgår ingen lön för ex-jobben - däremot brukar alla våra ex-jobbare få erbjudande om att följa med på vår årliga konferens: From Business To Buttons.

Hur ansöker jag?
Följ länken nedan!

När är sista ansökningsdag?
Den 28 oktober klockan 23.59.

När drar ex-jobben igång?
Vi anpassar oss efter den plan som de olika utbildningarna har. Vi vet att detta ser olika ut från utbildning till utbildning. Men kravet är att ex-jobbet skall utföras under vårterminen 2019.

När börjar trainee-programmet?
Den 2 september 2019.

Har du andra frågor?
Hör av dig till Jon Karlsson på jon.karlsson@inuse.se eller 0708 53 28 83.

Ansök för att bli GradUX nu!