Kalender


torsdag 05 mar

Kurs i Stockholm: Effektkartläggning i praktiken

 

I början finns det ett engagemang för vad man ska åstadkomma. Ett business case tas fram och tankarna om vad lösningen ska göra flödar. När projektet startar visar det sig att allt inte var helt tydligt... Dessutom tillkommer förslag på andra saker som “borde lösas när man ändå håller på“, men som du ser är tillägg. Mycket diskussioner uppstår om vad det egentligen är som användarna behöver? Och att testa vet är ju bra, men hur kan man testa nåt som inte är byggt? Eller om du ska upphandla – hur beskriver ni kraven så att ni upphandlar rätt lösning?

Känner du igen dig?

Det var det här som fick oss att skapa ramverket Effektstyrning® med modellen Effektkarta® redan 2002. Ända sedan dess har vi utbildat och inspirerat många att använda metoden i sin egen verksamhet. Är det du och ditt team som ska ta fram Effektkartor och driva arbetet  med dem i er organisation? Då är det här ni lär er hur.

Kursen innehåller därför mycket praktiskt arbete som är relevant för din verksamhet, med tid för egen reflektion och med ledning och en stor del coachning av världens vassaste effektkartläggare. Det innebär att du kommer ta stora kliv mot att behärska hantverket.

Du kommer att jobba i grupp med att ta fram egna kartor baserade på era gemensamma utgångspunkter och projektidéer. Ni kommer att gå igenom alla de moment och kontrollfrågor som behövs för att de ska bli så bra underlag som möjligt. 

Under kursen lär du dig att:

 • Sätta effektkartan i ett sammanhang som passar just din verksamhet.
 • Formulera effektmål som ger fokus åt ett projekt, en produkt eller annan form av satsning för att åstadkomma en förändring. 
 • Formulera mätpunkter som gör det möjligt att se om du är på väg åt rätt håll.
 • Planera, genomföra och analysera intervjuer med användare – för att ge insikter som driver arbetet framåt.
 • Beskriva användningsmönster, behov och drivkrafter så att de blir bra länkar i argumentationskedjor mellan effektmål och lösning.
 • Beskriva krav på lösningen som egenskaper och funktioner. 
 • Använda olika tekniker för att visualisera den tänkta lösningen.

VEM SKA GÅ?

Kursen passar bra för designer, affärsutvecklare, beställare, projektledare, team-medlemmar och andra som vill göra och använda effektkartor för att kunna skapa ännu bättre beslutsunderlag, utvecklingsprojekt och förvaltningsarbete. Du har hört talas om Effektkartläggning, och kanske provat på metoden. Men ingen förkunskap krävs. Kursen är för dig som vill bli bättre på själva hantverket att göra effektkartor och att tillämpa dem.

UPPLÄGG

Kursen är tre dagar, fördelad på 2 veckor. Första veckan lär kursledaren de vitala grunderna i Effektkartläggning. Du kommer få kunskap och även några uppgifter att lösa på hemmaplan till kommande vecka, då ses gruppen två dagar i rad. Med detta upplägg har du alla förutsättningar för att ta fram din egen Effektkarta, i en skarp version.

KURSLÄRARE

Alla kursledare på inUse arbetar även som Konsulter. De är designer och strateger som aktivt arbetar på aktuella uppdrag hos både offentliga verksamheter och privata företag. Därför kan du vara säker på att kunskapen de förmedlar är aktuell, relevant och med nyvunna insikter från verkliga projekt. 
 

MERLÄSNING OM EFFEKTKARTLÄGGNING

Hur det började (engelska)

Hur Effektkartan kan användas (engelska)

Mall för effektkarta

Effektstyrning och Effektkarta - vad är det ?

”Det ska vara enkelt”. Det är ett av de vanligaste önskemålen från användarna när en ny digital tjänst ska utvecklas. Men hur gör man något just – enkelt? För Bluegarden gav Effektkartan svaren.

Effektkartan sex år senare - intervju med Nanna Ekman som webbredaktör på Malmö Stadsbibliotek.

Johan Berndtsson om vikten av Effektstyrning och vilka utmaningar det löser:
Skyll inte på utvecklarna...
Dåliga System är fortfarande inte utvecklarnas fel...

Goda argument till chefen om varför du bör få gå kursen Effektkartläggning!

torsdag 19 mar

Kurs i Stockholm: Användningstester i praktiken 

Att studera användare på en webbplats eller i en applikation är det mest effektiva sättet att hitta problem och utmaningar i din användningspplevelse. Den här kursen kommer ge dig tryggheten och verktygen att utföra snabba och effektiva tester under projektets olika faser. Lär dig fördelen med traditionella användningstester och eye-tracking-tester. Du kommer även lära dig att både hålla i  test-sessioner, analysera data, summera insikter och presentera insikter.

Att ta fram produkter eller tjänster som användarna efterfrågar – och naturligt omfamnar – är en tydlig framgångsfaktor. Här får du verktygen för att kunna nå dit.

DU LÄR DIG

 • Steg för steg-instruktioner hur du genomför ditt eget användningstest.
 • Varför det är bättre att observera användare som praktiskt använder din produkt och genomför uppgifter, än att intervjua dem.
 • Dra nytta av att filma användningstester. 
 • Vad man bör göra vid testtillfället och vad man inte bör göra.
 • Hur man bäst antecknar under ett användningstest.
 • När man bör använda kvalitativa respektive kvantitativa användningsundersökningar.
 • Snabba användningstester med ett väldigt begränsat antal deltagare.
 • Formulera frågor och veta när du bör ställa dem.
 • Hur du mäter och tolkar användarnas beteende under testerna.

VEM SKA GÅ

Du som är intresserad av att få verktyg för att kunna testa och säkerställa  ditt arbete. 

Du som utför användningstester idag, men saknar utbildning på området och ser värdet av att lära dig mer om dessa metoder. Eller du som inte utför användningstester idag, men gärna skulle vilja ha möjligheten att göra det.

METODER OCH VERKTYG

 • Webbenkät.
 • Skuggning/observation.
 • Korridorstest.
 • A/B-test.
 • Uppgiftstest.
 • Känslotest.
 • Prototyptest.
 • 3 sekunders-test.
 • Eye tracking-test.

MÅL

Att få verktyg som på ett praktiskt sätt löser utmaningarna i att förstå kunden och förstå hur din tjänst eller produkt fungerar. Att faktiskt få prova ett antal olika användningstester för att sedan kunna utvärdera och summera insikter. Att även kunna implementera dessa verktyg i sitt yrkesliv, för att skapa en bättre produkt. Att sedan kunna förstå och summera dessa resultat för att kunna med data i ryggen presentera resultat och därmed riktning.

Att helt enkelt hjälpa dig att känna dig trygg i att använda användningstester.
 

torsdag 02 apr

Kurs i Stockholm: Att presentera UX-design

Detta är en kurs för dig som vill bli ännu vassare på att presentera och känna dig tryggare i kvaliteten på presentationerna.

Som designer lägger man  mycket tid och fokus på att ta fram en fantastisk design och användarupplevelse, men lägger för lite tid på att förbereda en riktigt bra presentation. Det gör att  din design inte får den presentationskvalitet som den är värd.

Vi kommer även jobba med  att presentera för en mottagare som vet väldigt lite om ditt yrke, dina metoder och din typ av leverans.

Vissa tror att bra design talar för sig själv, men tyvärr är det sällan så. Därför utforskar och jobbar vi med färdigheten att prata om och förklara design i den här kursen. En bra design behöver även en presentation som inte lämnar frågetecken efter sig 

Kommunikationen mellan designer och beställare och också oerhört viktig. Beställaren ska känna sig trygg och förstådd och insikter och upplevelser måste obehindrat förmedlas mellan alla inblandade. Ni kommer ta del av inspirerande praktisk träning för denna kommunikation och lära er hantera den på allra bästa sätt.

DU LÄR DIG

 • Presentationsteknik.
 • Tips och verktyg vad man bör göra och vad man bör undvika.
 • Att få praktisk återkoppling kring att tala inför folk och presentera design.
 • Presentera och kommunicera design på ett pedagogiskt sätt.
 • Lära av andra gruppers presentationer och feedback.
 • Ta till dig mätpunkter och strategi (KPI, ROI).
 • Ta fram en presentations syfte.
 • Ta välgrundade designbeslut mot en förbättring.
 • Skriva presentationsmanus.

VEM SKA GÅ

Du som i ditt yrke håller presentationer inom strategi, design, koncept research eller UX. Eller du som vill att sådana presentationer blir en del av ditt yrke framöver.

MÅL

Vårt mål är att du kommer få praktisk kunskap kring att presentera design. Du kommer även bli mer van att på ett pedagogiskt sätt kommunicera din design och arbetet som ledde fram till dina designbeslut. Dessutom kommer du känna dig trygg i att få konstruktiv återkoppling på presentationer. Du får även mycket insikt genom att del av andra gruppers presentationer och feedback.

KURSLÄRARE

Alla kursledare på inUse arbetar även som konsulter. De är designers och strateger som aktivt arbetar på aktuella uppdrag hos både offentliga verksamheter och privata företag. Därför kan du vara säker på att kunskapen de förmedlar är aktuell, relevant och med nyvunna insikter från verkliga projekt. 

RABATTER

Boka tidigt-rabatt: Anmäl dig senast 2 månader innan kurstillfället så får du 10 procent i rabatt. 

onsdag 22 apr

Kurs i Stockholm: Human-Centered AI

Artificial Intelligence (AI) har under de senaste åren visat på en stor potential för att skapa värde om den designas rätt. Olika typer av AI-tekniker används redan idag inom många branscher, som till exempel sjukvård, där AI hjälper till med kirurgi, röntgenbildsanalys, medicinframtagning och patientdataanalys. Inom mobilitets- och transportsektorn utvecklas självkörande bilar och avancerade tjänster för logistikoptimering. På privatkonsumtionssidan är kanske de talade assistenterna Alexa och Siri de mest kända, men vi påverkas av och använder AI-teknik även bakom kulisserna i flera andra tjänster – inte minst rekommendationssystem inom e-handeln.

Men som med alla teknologier så finns det en baksida. AI-system har senaste tiden visat sig kunna få oönskade – negativa – konsekvenser för människor, organisationer och på samhällelig nivå. Algoritmer som tar beslut baserat på ojämlik data kan ställa till med mycket oreda som kan få långtgående konsekvenser. Framgång för AI-drivna tjänster beror helt och hållet på vår förmåga att designa för positiv effekt på människa och organisation.

I den här kursen fokuserar vi på att vässa denna designförmåga inom AI-drivna system och tjänster. Vårt mål är att designa och leverera ansvarsfulla AI-lösningar som är  tillförlitliga, rättvisa, transparenta och inkluderande. För att lyckas med detta måste framtidens designers förstå olika typer av AI som nya designmaterial, och samtidigt förstå människocentrerade designprocesser och hur dessa förhåller sig till varandra.

Kursen pågår under två dagar och du får både strategiska och taktiska verktyg för att hantera AI – med utgångspunkt i mänsklig användning och upplevelse. Vi arbetar praktiskt och teoretiskt med tre huvudteman: 

 • Nya interaktionsmodeller: Vi går från traditionella digitala verktyg till mer självständiga – “agentiva” – tjänster som agerar på eget initiativ, där människan blir mer av ett bollplank som kan hjälpa tjänsten då det behövs. Detta kräver nya sätt att tänka kring interaktionsmodell och initiativhantering. Dessutom tittar vi på hur strategisk datainsamling sker i de touchpoints och interaktionspunkter vi designar för att förbättra tjänster över tid.
 • Förstärkt mänsklig förmåga och strategi: Det har visat sig att AI + människa är en mycket kraftfull kombination – om den kombinationen designas rätt! I kursen tittar vi på vilka egenskaper en tjänst där AI + människa samverkar bör ha, och hur vi använder Service Design för att skapa helhetslösningar där AI tillför värde till redan existerande tjänsteutbud.
 • Inkludering och transparens: För att tjänsterna vi designar ska vara rättvisa, inkluderande och tillförlitliga så måste de vara möjliga att inspektera på ett vettigt sätt. Detta kräver också en ny typ av designförmåga, liksom ett etiskt förhållningssätt till hur vi samlar in och använder data.

VEM SKA GÅ?

Kursen vänder sig till dig som interaktions- och UX-designer som vill öka din designrepertoar och förstå hur AI kan påverka interaktionsdesign och användarupplevelse. Kursen vänder sig också till strateger och personer på ledningsnivå som vill förstå hur AI-drivna tjänster påverkar värde och effekt i din organisation och hur man kan tänka strategiskt kring AI. 

BOKA HÄR!

torsdag 28 maj

Kurs i Stockholm: Service Design

Service Design har funnits i över 20 år och har mognat från att ha varit en nischad – något akademisk – designdisciplin till ett helhetsorienterat angreppssätt för att hantera utmaningar inom kundupplevelse, affärsmodellering, organisation och innovation.

På kursen Service Design lär du dig teori och metod från grunden under två intensiva och inspirerande dagar. Vi diskuterar och arbetar praktiskt med typiska leverabler inom Service Design, såsom kundresekartor, service blueprints och effektkartor. Du får lära dig om strategier för att bryta silotänk och uppmuntra helhetssyn inom organisationen, metoder för samskapande och hur Service Design relaterar till andra designorienterade aktiviteter som t ex effektkartläggning, UX design, användarresearch, affärsmodellering och innovation.

Oavsett om du och din organisation verkar inom business-to-business, business-to-consumer, eller offentlig verksamhet, så påverkar i slutändan era tjänster människor. Service Design är människocentrerad design där teknologi och affärsmodellering är hjälpredskap för att uppnå meningsfulla interaktioner med människor – och det är användbart och värdeskapande inom alla sektorer.

Vi använder oss av praktiska uppgifter som gör det lätt att förstå och få praktisk erfarenhet, vilket underlättar när du ska applicera det du lär dig under kursen i din egen organisation. Efter kursen får du med dig ett rikt resursmaterial så att du kan fortsätta utveckla dina färdigheter och kunskaper.

Du lär dig
Kursen består av två dagar med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Under kursen kommer du att:

 •  bekanta dig med teoribildningarna inom fältet Service Design. 
 •  få en inblick i hur andra designaktiviteter inom t ex UX design förhåller sig till Service Design. 
 •  lära dig mer om hur man kan utnyttja både kvantitativ och kvalitativ research för att skapa bättre tjänster för dina kunder. 
 •  praktiskt tillämpa och konstruera kundresekartor och service blueprints.

VEM SKA GÅ?

Alla som jobbar med människor, design eller ansvarar för en produkt eller tjänst. Du har kanske arbetat med interaktionsdesign och UX, kravanalys, kundservice, eller affärsmodellering. 

 

torsdag 04 jun

Kurs i Stockholm: En introduktion till UX

Att låta UX få större utrymme och fokus gör att man sticker ut och visar styrka som företag eller organisation. Genom den här kursen tar ni er ditåt. Under en heldag kommer vi att gå igenom vad som ingår i begreppet UX och göra alltsammans begripligt.

Du kommer att lära dig vikten av användarcentrerade designprocesser och fördelarna med att ha ett UX-fokus i varje del av ditt projekt. Detta kommer leda till att produkter och tjänster som du tar fram grundar sig i vad som verkligen efterfrågas av användarna.

Vi kommer att utforska det arbetssätt och de verktyg som man använder som UX-designer. Oftast bör man inte bara ta hänsyn till användaren och dennes behov, utan även till faktorer som budget och affärsmässiga mål, samt de tekniska förutsättningarna i projektet.

Att metodiskt söka och ta fram information kring dina kunder kommer att ligga till grund för en lyckad UX-process. Kunderna kan vara en väldigt homogen grupp eller ha vitt skilda behov. I kursen får du underlaget för att kunna lyckas med en god kundinsikt. 

DU LÄR DIG

 • Vad är UX, vad är inte UX.
 • UX Onboarding – hur man välkomnar UX-kompetens in i organisationen.
 • Vad en UX-designer behöver.
 • Vad kan du förvänta dig av en UX-designer.
 • Hur man förbättrar kundrelationen och förstår kundernas värld.
 • Hur man tar hänsyn till budget, marknadsmål och teknik som UX-designer.


VEM SKA GÅ

Personer vill lära sig vad en UX-designer gör och vilka verktyg som finns att tillgå. Kursen är också perfekt för dig som arbetar med krav som produktledare, projektledare, systemägare, verksamhetsutvecklare, kravledare, business analysts och utvecklare.