Kalender


torsdag 03 sep

Kurs i Stockholm: Service Design

Service Design har funnits i över 20 år och har mognat från att ha varit en nischad – något akademisk – designdisciplin till ett helhetsorienterat angreppssätt för att hantera utmaningar inom kundupplevelse, affärsmodellering, organisation och innovation.

På kursen Service Design lär du dig teori och metod från grunden under två intensiva och inspirerande dagar. Vi diskuterar och arbetar praktiskt med typiska leverabler inom Service Design, såsom kundresekartor, service blueprints och effektkartor. Du får lära dig om strategier för att bryta silotänk och uppmuntra helhetssyn inom organisationen, metoder för samskapande och hur Service Design relaterar till andra designorienterade aktiviteter som t ex effektkartläggning, UX design, användarresearch, affärsmodellering och innovation.

Oavsett om du och din organisation verkar inom business-to-business, business-to-consumer, eller offentlig verksamhet, så påverkar i slutändan era tjänster människor. Service Design är människocentrerad design där teknologi och affärsmodellering är hjälpredskap för att uppnå meningsfulla interaktioner med människor – och det är användbart och värdeskapande inom alla sektorer.

Vi använder oss av praktiska uppgifter som gör det lätt att förstå och få praktisk erfarenhet, vilket underlättar när du ska applicera det du lär dig under kursen i din egen organisation. Efter kursen får du med dig ett rikt resursmaterial så att du kan fortsätta utveckla dina färdigheter och kunskaper.

DU LÄR DIG:
Kursen består av två dagar med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Under kursen kommer du att:

  •  Bekanta dig med teoribildningarna inom fältet Service Design. 
  •  Få en inblick i hur andra designaktiviteter inom t ex UX design förhåller sig till Service Design. 
  •  Lära dig mer om hur man kan utnyttja både kvantitativ och kvalitativ research för att skapa bättre tjänster för dina  kunder. 
  •  Praktiskt tillämpa och konstruera kundresekartor och service blueprints.

VEM SKA GÅ?

Alla som jobbar med människor, design eller ansvarar för en produkt eller tjänst. Du har kanske arbetat med interaktionsdesign och UX, kravanalys, kundservice, eller affärsmodellering. 

 

tisdag 08 sep

Kurs i Online: ONLINE: En introduktion till UX

Att låta UX få större utrymme och fokus gör att man sticker ut och visar styrka som företag eller organisation. Genom den här kursen tar ni er ditåt. Under en heldag online kommer vi att gå igenom vad som ingår i begreppet UX och göra alltsammans begripligt.

Du kommer att lära dig vikten av användarcentrerade designprocesser och fördelarna med att ha ett UX-fokus i varje del av ditt projekt. Detta kommer leda till att produkter och tjänster som du tar fram grundar sig i vad som verkligen efterfrågas av användarna.

Vi kommer att utforska det arbetssätt och de verktyg som man använder som UX-designer. Oftast bör man inte bara ta hänsyn till användaren och dennes behov, utan även till faktorer som budget och affärsmässiga mål, samt de tekniska förutsättningarna i projektet.

Att metodiskt söka och ta fram information kring dina kunder kommer att ligga till grund för en lyckad UX-process. Kunderna kan vara en väldigt homogen grupp eller ha vitt skilda behov. I kursen får du underlaget för att kunna lyckas med en god kundinsikt. 

Allting görs via länk med lämpliga digitala verktyg – du kan gå kursen helt varifrån du vill

DU LÄR DIG

  • Vad är UX, vad är inte UX.
  • UX Onboarding – hur man välkomnar UX-kompetens in i organisationen.
  • Vad en UX-designer behöver.
  • Vad kan du förvänta dig av en UX-designer.
  • Hur man förbättrar kundrelationen och förstår kundernas värld.
  • Hur man tar hänsyn till budget, marknadsmål och teknik som UX-designer.


VEM SKA GÅ

Personer vill lära sig vad en UX-designer gör och vilka verktyg som finns att tillgå. Kursen är också perfekt för dig som arbetar med krav som produktledare, projektledare, systemägare, verksamhetsutvecklare, kravledare, business analysts och utvecklare.