Calendar


Tuesday 26 jan

Leda online-möten och workshops, Online

PowerUp Leda online-möten och workshops
Tuesday 26 jan

Course in Online: Leda online-möten och workshops

Under raskt tempo får du mängder av tips och verktyg för hur du håller bättre och roligare online-möten och workshop.

Thursday 11 feb

Course in Online: ONLINE: Effektkartläggning – grundkursen

Effektkartan är en visuell modell som beskriver den effekt som en tänkt digital satsning ska ge. Den beskriver på ett strukturerat sätt hur verksamheten förbättras genom att lösningen skapar nytta för användare. Den här kursen ger dig grunderna.

Tuesday 16 feb

Course in Online: Leda online-möten och workshops

Under raskt tempo får du mängder av tips och verktyg för hur du håller bättre och roligare online-möten och workshop.

Friday 12 mar

Course in Online: Leda online-möten och workshops

Under raskt tempo får du mängder av tips och verktyg för hur du håller bättre och roligare online-möten och workshop.

Thursday 11 mar

Course in Online: ONLINE: Effektkartläggning i praktiken

Lär dig att ta fram en Effektkarta från grunden, anpassad efter din verksamhets utmaningar. Vår mest populära kurs!