Calendar


Friday 02 dec

Course in Stockholm: Design Leadership

Lär dig argumentera för design och skapa rätt förutsättning för innovativa team.

Monday 05 dec

Course in Stockholm: ISTQB Certifiering inom test

En kurs för dig som jobbar som testare/testledare och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Tuesday 06 dec

Course in Online: Effektkartläggning, Service design, UX-design och agil kravhantering

En kurs som riktar sig till en bred blandning av de roller som kommer i kontakt med designmetodiker och designers på olika sätt. Du kanske sitter i en verksamhet och ansvarar för tjänster, produkter, marknadsföring eller kommunikation kring dessa.

Thursday 08 dec

Course in Stockholm: Effektiv kravhantering

Kravhantering med helhetsperspektiv, från att fånga intressenternas behov till att prioritera, designa, beskriva, utveckla och förvalta lösningar. Vår mest populär kurs!

Tuesday 13 dec

Course in Online: Effektiv kravhantering

Kravhantering med helhetsperspektiv, från att fånga intressenternas behov till att prioritera, designa, beskriva, utveckla och förvalta lösningar. Vår mest populär kurs!

Monday 12 dec

Course in Online: IREB Certifiering inom kravhantering

En kurs för dig som jobbar antingen direkt eller indirekt med kravhantering och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Wednesday 14 dec

Course in Online: Service Design

En kurs i Service Design som lär dig att förbättra kvalitet och produktivitet i din tjänsteleverans och skapa värde och meningsfullhet för dina kunder.

Friday 16 dec

Course in Online: Acceptans på riktigt

Bakgrund
Acceptanstest är inget nytt, men med ändrad syn på det får vi effekt, på riktigt. Det gäller att först ta reda på vilken önskad effekt vi vill uppnå. Sedan via interaktion, samspel och åtagandekultur, som är några av hörnstenen i agila arbetssätt, kan vi se till att vi har ett gemensamt fokus på effekt utifrån våra olika roller till exempel utvecklare, analytiker, produktägare och diverse verksamhetsrepresentanter.

Acceptanstest blir ofta en upprepning av tidigare tester. Två vanliga scenarion: 1) Leveranssidan har gjort sitt jobb och acceptanstestet bara blir en upprepning av redan genomförde tester, eller 2) Leveranssidan har inte gjort sitt jobb, varpå en alltför detaljfokuserad jakt på fel som bör ha upptäckts tidigare uppstår. I bägge scenarion saknas fokus på nytta istället för på system. Vår kurs ger en ny syn på kvalitet, acceptans och rollen som acceptanstest spelar.


DU FÅR LÄRA DIG
Vi går igenom ett ramverk för acceptans som täcker områden definitioner, ansvar, beteende och effekt. Genom att jobba med ett aktuellt praktikfall får du ”hands-on” kännedom av tekniker som leder till lösningar som ger effekt på riktigt.

FÖRKUNSKAPER
Du har kännedom från sammanhang där IT-system utvecklas som en viktig del av verksamheten. Helst har du några års erfarenhet i några av rollerna som anses vara målgruppen för kursen. Det är en fördel men inget krav om du har gått någon av kurserna Effektiv kravhantering, Effektiv testmetodik eller motsvarande sedan tidigare.


TEORI & PRAKTIK
Kursen fokuserar mycket på praktiska tips och övningar som du kan använda dig av i ditt dagliga arbete. Se exempel på övningar nedan.


EXEMPEL PÅ ÖVNINGAR 

  • Förstå visionen, engagera i visionen
  • Intressentanalys och acceptans från olika perspektiv
  • Acceptans i samband med kravställning – testidéer och acceptanskriteria
  • Utföra testning med acceptansperspektiv
  • Dra slutsatser och göra rekommendationer
  • Ta fram och jobba med checklistor


KURSMATERIAL
Kompendium  

Monday 19 dec

Course in Online: Kravdesign

Kursen är en fördjupning för dig som redan behärskar grunderna i kravhantering. Några områden som kursen behandlar är kravmodellering, kravutveckling, kravnedbrytning och dokumentationstekniker.

Monday 19 dec

Course in Online: Effektiv testmetodik

En tvådagarskurs som lägger viktiga grunder för att kunna arbeta som testledare eller testare. Vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg är några av de många intressanta ämnen som behandlas.

Monday 16 jan

Course in Online: ISTQB Certifiering inom test

En kurs för dig som jobbar som testare/testledare och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Monday 16 jan

Course in Stockholm: ISTQB Certifiering inom test

En kurs för dig som jobbar som testare/testledare och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Thursday 19 jan

Course in Online: Testledning

Testledning är en praktiskt inriktad kurs som bygger på vad varje testledare behöver kunna i praktiken.

Monday 23 jan

Workshop in Stockholm: Minikurs: UX writing - en introduktion

Lär dig grunderna för att designa med ord och förbättra er användarupplevelse.

Tuesday 24 jan

Course in Online: Effektkartläggning, Service design, UX-design och agil kravhantering

En kurs som riktar sig till en bred blandning av de roller som kommer i kontakt med designmetodiker och designers på olika sätt. Du kanske sitter i en verksamhet och ansvarar för tjänster, produkter, marknadsföring eller kommunikation kring dessa.

Tuesday 24 jan

Course in Stockholm: Design av AI-drivna tjänster

I den här kursen fokuserar vi på att vässa designförmågan inom AI-drivna system och tjänster.

Monday 30 jan

Course in Stockholm: Effektiv kravhantering

Kravhantering med helhetsperspektiv, från att fånga intressenternas behov till att prioritera, designa, beskriva, utveckla och förvalta lösningar. Vår mest populär kurs!

Monday 30 jan

Course in Online: Effektiv kravhantering

Kravhantering med helhetsperspektiv, från att fånga intressenternas behov till att prioritera, designa, beskriva, utveckla och förvalta lösningar. Vår mest populär kurs!

Wednesday 01 feb

Course in Stockholm: Service Design

En kurs i Service Design som lär dig att förbättra kvalitet och produktivitet i din tjänsteleverans och skapa värde och meningsfullhet för dina kunder.

Wednesday 01 feb

Course in Online: Effektiv testmetodik

En tvådagarskurs som lägger viktiga grunder för att kunna arbeta som testledare eller testare. Vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg är några av de många intressanta ämnen som behandlas.

Wednesday 01 feb

Course in Stockholm: Effektiv testmetodik

En tvådagarskurs som lägger viktiga grunder för att kunna arbeta som testledare eller testare. Vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg är några av de många intressanta ämnen som behandlas.

Friday 03 feb

Course in Stockholm: Design Leadership

Lär dig argumentera för design och skapa rätt förutsättning för innovativa team.

Tuesday 07 feb

Course in Online: Kravdesign

Kursen är en fördjupning för dig som redan behärskar grunderna i kravhantering. Några områden som kursen behandlar är kravmodellering, kravutveckling, kravnedbrytning och dokumentationstekniker.

Tuesday 07 feb

Course in Stockholm: Kravdesign

Kursen är en fördjupning för dig som redan behärskar grunderna i kravhantering. Några områden som kursen behandlar är kravmodellering, kravutveckling, kravnedbrytning och dokumentationstekniker.

Monday 06 feb

Course in Stockholm: IREB Certifiering inom kravhantering

En kurs för dig som jobbar antingen direkt eller indirekt med kravhantering och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Tuesday 07 feb

Course in Stockholm: Effektkartläggning i praktiken

Lär dig att ta fram en Effektkarta från grunden, anpassad efter din verksamhets utmaningar. En av våra mest populära kurser!

Thursday 16 feb

Course in Stockholm: Effektiv kravhantering

Kravhantering med helhetsperspektiv, från att fånga intressenternas behov till att prioritera, designa, beskriva, utveckla och förvalta lösningar. Vår mest populär kurs!

Thursday 16 feb

Course in Online: Effektiv kravhantering

Kravhantering med helhetsperspektiv, från att fånga intressenternas behov till att prioritera, designa, beskriva, utveckla och förvalta lösningar. Vår mest populär kurs!

Monday 20 feb

Course in Online: ISTQB Certifiering inom test

En kurs för dig som jobbar som testare/testledare och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Monday 20 feb

Course in Stockholm: ISTQB Certifiering inom test

En kurs för dig som jobbar som testare/testledare och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Thursday 23 feb

Course in Stockholm: Kravledning

Kursen är en påbyggnad för dig som redan behärskar grunderna i kravarbetet och som nu vill lära dig mera om att planera, leda och följa upp kravarbetet. Kursen behandlar kravledning, kravstrategi, kompletterande insamlingstekniker, workshopledning, modellering och effektuppföljning med hjälp av mätetal. Vi diskuterar även en kravledares arbetsuppgifter, befogenheter och ansvarsområden.

Thursday 23 feb

Course in Online: Kravledning

Kursen är en påbyggnad för dig som redan behärskar grunderna i kravarbetet och som nu vill lära dig mera om att planera, leda och följa upp kravarbetet. Kursen behandlar kravledning, kravstrategi, kompletterande insamlingstekniker, workshopledning, modellering och effektuppföljning med hjälp av mätetal. Vi diskuterar även en kravledares arbetsuppgifter, befogenheter och ansvarsområden.

Monday 06 mar

Course in Stockholm: IREB Certifiering inom kravhantering

En kurs för dig som jobbar antingen direkt eller indirekt med kravhantering och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Monday 06 mar

Course in Online: IREB Certifiering inom kravhantering

En kurs för dig som jobbar antingen direkt eller indirekt med kravhantering och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Tuesday 07 mar

Course in Stockholm: Testledning

Testledning är en praktiskt inriktad kurs som bygger på vad varje testledare behöver kunna i praktiken.

Tuesday 07 mar

Course in Online: Testledning

Testledning är en praktiskt inriktad kurs som bygger på vad varje testledare behöver kunna i praktiken.

Monday 13 mar

Workshop in Stockholm: Minikurs: UX writing - en introduktion

Lär dig grunderna för att designa med ord och förbättra er användarupplevelse.

Tuesday 14 mar

Course in Stockholm: Effektkartläggning, Service design, UX-design och agil kravhantering

En kurs som riktar sig till en bred blandning av de roller som kommer i kontakt med designmetodiker och designers på olika sätt. Du kanske sitter i en verksamhet och ansvarar för tjänster, produkter, marknadsföring eller kommunikation kring dessa.

Thursday 16 mar

Course in Online: Design Leadership

Lär dig argumentera för design och skapa rätt förutsättning för innovativa team.

Thursday 16 mar

Course in Online: Effektiv testmetodik

En tvådagarskurs som lägger viktiga grunder för att kunna arbeta som testledare eller testare. Vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg är några av de många intressanta ämnen som behandlas.

Thursday 16 mar

Course in Stockholm: Effektiv testmetodik

En tvådagarskurs som lägger viktiga grunder för att kunna arbeta som testledare eller testare. Vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg är några av de många intressanta ämnen som behandlas.

Monday 20 mar

Course in Online: ISTQB Certifiering inom test

En kurs för dig som jobbar som testare/testledare och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Monday 20 mar

Course in Stockholm: ISTQB Certifiering inom test

En kurs för dig som jobbar som testare/testledare och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Monday 27 mar

Course in Stockholm: Effektiv kravhantering

Kravhantering med helhetsperspektiv, från att fånga intressenternas behov till att prioritera, designa, beskriva, utveckla och förvalta lösningar. Vår mest populär kurs!

Monday 27 mar

Course in Online: Effektiv kravhantering

Kravhantering med helhetsperspektiv, från att fånga intressenternas behov till att prioritera, designa, beskriva, utveckla och förvalta lösningar. Vår mest populär kurs!

Tuesday 28 mar

Course in Online: Service Design

En kurs i Service Design som lär dig att förbättra kvalitet och produktivitet i din tjänsteleverans och skapa värde och meningsfullhet för dina kunder.

Friday 24 mar

Course in Stockholm: Effektkartläggning i praktiken

Lär dig att ta fram en Effektkarta från grunden, anpassad efter din verksamhets utmaningar. En av våra mest populära kurser!

Monday 03 apr

Course in Online: Kravledning

Kursen är en påbyggnad för dig som redan behärskar grunderna i kravarbetet och som nu vill lära dig mera om att planera, leda och följa upp kravarbetet. Kursen behandlar kravledning, kravstrategi, kompletterande insamlingstekniker, workshopledning, modellering och effektuppföljning med hjälp av mätetal. Vi diskuterar även en kravledares arbetsuppgifter, befogenheter och ansvarsområden.

Monday 03 apr

Course in Stockholm: Kravledning

Kursen är en påbyggnad för dig som redan behärskar grunderna i kravarbetet och som nu vill lära dig mera om att planera, leda och följa upp kravarbetet. Kursen behandlar kravledning, kravstrategi, kompletterande insamlingstekniker, workshopledning, modellering och effektuppföljning med hjälp av mätetal. Vi diskuterar även en kravledares arbetsuppgifter, befogenheter och ansvarsområden.

Monday 17 apr

Course in Online: ISTQB Certifiering inom test

En kurs för dig som jobbar som testare/testledare och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Monday 17 apr

Course in Stockholm: ISTQB Certifiering inom test

En kurs för dig som jobbar som testare/testledare och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Thursday 20 apr

Course in Stockholm: Effektiv kravhantering

Kravhantering med helhetsperspektiv, från att fånga intressenternas behov till att prioritera, designa, beskriva, utveckla och förvalta lösningar. Vår mest populär kurs!

Thursday 20 apr

Course in Online: Effektiv kravhantering

Kravhantering med helhetsperspektiv, från att fånga intressenternas behov till att prioritera, designa, beskriva, utveckla och förvalta lösningar. Vår mest populär kurs!

Monday 24 apr

Workshop in Stockholm: Minikurs: UX writing - en introduktion

Lär dig grunderna för att designa med ord och förbättra er användarupplevelse.

Tuesday 25 apr

Course in Stockholm: Effektkartläggning, Service design, UX-design och agil kravhantering

En kurs som riktar sig till en bred blandning av de roller som kommer i kontakt med designmetodiker och designers på olika sätt. Du kanske sitter i en verksamhet och ansvarar för tjänster, produkter, marknadsföring eller kommunikation kring dessa.

Tuesday 25 apr

Course in Online: Effektkartläggning, Service design, UX-design och agil kravhantering

En kurs som riktar sig till en bred blandning av de roller som kommer i kontakt med designmetodiker och designers på olika sätt. Du kanske sitter i en verksamhet och ansvarar för tjänster, produkter, marknadsföring eller kommunikation kring dessa.

Wednesday 26 apr

Course in Stockholm: Effektiv testmetodik

En tvådagarskurs som lägger viktiga grunder för att kunna arbeta som testledare eller testare. Vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg är några av de många intressanta ämnen som behandlas.

Wednesday 26 apr

Course in Online: Effektiv testmetodik

En tvådagarskurs som lägger viktiga grunder för att kunna arbeta som testledare eller testare. Vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg är några av de många intressanta ämnen som behandlas.

Friday 28 apr

Course in Stockholm: Design Leadership

Lär dig argumentera för design och skapa rätt förutsättning för innovativa team.

Tuesday 02 may

Course in Online: Testledning

Testledning är en praktiskt inriktad kurs som bygger på vad varje testledare behöver kunna i praktiken.

Tuesday 02 may

Course in Stockholm: Testledning

Testledning är en praktiskt inriktad kurs som bygger på vad varje testledare behöver kunna i praktiken.

Monday 08 may

Course in Stockholm: IREB Certifiering inom kravhantering

En kurs för dig som jobbar antingen direkt eller indirekt med kravhantering och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Monday 08 may

Course in Online: IREB Certifiering inom kravhantering

En kurs för dig som jobbar antingen direkt eller indirekt med kravhantering och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Thursday 11 may

Course in Stockholm: Effektiv kravhantering

Kravhantering med helhetsperspektiv, från att fånga intressenternas behov till att prioritera, designa, beskriva, utveckla och förvalta lösningar. Vår mest populär kurs!

Thursday 11 may

Course in Online: Effektiv kravhantering

Kravhantering med helhetsperspektiv, från att fånga intressenternas behov till att prioritera, designa, beskriva, utveckla och förvalta lösningar. Vår mest populär kurs!

Monday 15 may

Course in Stockholm: Kravdesign

Kursen är en fördjupning för dig som redan behärskar grunderna i kravhantering. Några områden som kursen behandlar är kravmodellering, kravutveckling, kravnedbrytning och dokumentationstekniker.

Monday 15 may

Course in Online: Kravdesign

Kursen är en fördjupning för dig som redan behärskar grunderna i kravhantering. Några områden som kursen behandlar är kravmodellering, kravutveckling, kravnedbrytning och dokumentationstekniker.

Monday 22 may

Workshop in Stockholm: Minikurs: UX writing - en introduktion

Lär dig grunderna för att designa med ord och förbättra er användarupplevelse.

Wednesday 24 may

Course in Stockholm: Effektiv testmetodik

En tvådagarskurs som lägger viktiga grunder för att kunna arbeta som testledare eller testare. Vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg är några av de många intressanta ämnen som behandlas.

Wednesday 24 may

Course in Online: Effektiv testmetodik

En tvådagarskurs som lägger viktiga grunder för att kunna arbeta som testledare eller testare. Vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg är några av de många intressanta ämnen som behandlas.

Monday 29 may

Course in Stockholm: ISTQB Certifiering inom test

En kurs för dig som jobbar som testare/testledare och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Monday 29 may

Course in Online: ISTQB Certifiering inom test

En kurs för dig som jobbar som testare/testledare och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Thursday 01 jun

Course in Stockholm: Effektiv kravhantering

Kravhantering med helhetsperspektiv, från att fånga intressenternas behov till att prioritera, designa, beskriva, utveckla och förvalta lösningar. Vår mest populär kurs!

Thursday 01 jun

Course in Online: Effektiv kravhantering

Kravhantering med helhetsperspektiv, från att fånga intressenternas behov till att prioritera, designa, beskriva, utveckla och förvalta lösningar. Vår mest populär kurs!

Monday 12 jun

Course in Stockholm: IREB Certifiering inom kravhantering

En kurs för dig som jobbar antingen direkt eller indirekt med kravhantering och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.

Monday 12 jun

Course in Online: IREB Certifiering inom kravhantering

En kurs för dig som jobbar antingen direkt eller indirekt med kravhantering och vill bekräfta och utöka dina existerande kunskaper.