Tillgänglighetsgranskning med designförslag

Förbered dig för de nya lagkraven, och nå en större målgrupp på köpet. Vi på inUse hjälper dig att utvärdera din webb eller applikation.

Tid: 8 dagar

Leverabel: Designförslag, presentation och WCAG-lista

Därför är tillgänglighet mer aktuellt än någonsin

16 procent av jordens befolkning har någon form av funktionsnedsättning som påverkar deras vardag. Som ett exempel har 250 miljoner personer i världen någon typ av synnedsättning. Att underlätta för dessa är att underlätta för många.

2025 införs en ny lag utifrån EU:s tillgänglighetsdirektiv, European Accessibility Act (EAA), (lagen införs med största sannolikhet, den är föreslagen av regeringen) och den innefattar många områden som bland annat e-handel, teknik och transport. I och med lagen skärps kraven på att produkter och tjänster ska vara tillgänglighetsanpassade.

Vi på inUse kan hjälpa dig att utvärdera och förbättra upplevelsen på din webbplats eller i din applikation så att ni enklare kan uppfylla de nya lagkraven.

Så går det till

Tillsammans väljer vi ut 4-5 sidor av tjänsten, inklusive navigationen, som granskas enligt tillgänglighetsrekommendationerna WCAG 2.1 AA. Vi rekommenderar att vi tillsammans väljer ut vilka sidor som ska granskas – för att vara säkra på att det dessa som ger mest nytta för er och användarna.

Efter granskningen tar vi fram nya designförslag som direkt kan förbättra tillgängligheten och upplevelsen av er tjänst. Ni får även med den excel-fil som används under granskningen med tillhörande rekommendationer och lösningar för de identifierade problemen, så att ni enkelt kan fortsätta med tillgänglighetsarbetet.

Vad händer om ni inte är tillgängliga vid 2025?

  • Ni förlorar EU som marknad - tillgänglighetsdirektivet träder i kraft 2025.
  • Företaget kan få sanktioner som stiger upp till 10 miljoner kronor.
  • Ni går miste om många möjliga kunder, inte bara de som ni mister på EU marknaden utan även de 16 procent av befolkningen som lider av någon form av förhinder i vardagen.

Kunder vi hjälpt tidigare med granskningar

Kunder vi hjälpt tidigare med granskningar.

För ytterligare information om nya lagen rekommenderar vi er till propositionen för genomförande av tillgänglighetsdirektivet