Om inUse


Vi är passionerade experter på samspelet mellan design och mänskligt beteende. Kombinationen är unik och gör det möjligt för oss att hjälpa er att omsätta era strategier till innovativa produkter/tjänster och till affärsmodeller som både kunder och anställda älskar. Och vi gör det på ett sätt som inte bara gör skillnad för affärerna utan också bidrar till långsiktig hållbarhet.

När det gäller att öka lönsamhet och förändra mänskliga beteenden med hjälp av design finns det nämligen en faktor som mer än alla andra avgör om man ska lyckas: användarupplevelsen. Hur ditt företag drar största möjliga nytta av den digitala utvecklingen är därmed självklart en ledningsfråga, och en fråga som påverkar såväl IT-lösningar som fysiska produkter, ja, till och med platser. Lönsamhet, effektivisering och måluppfyllelse blir bara verklighet om era kunder faktiskt använder produkterna/tjänsterna och om medarbetarna verkligen utnyttjar de lösningar ni tillhandahåller. Tillsammans med fungerande affärsmodeller är detta grunden för att dra verklig nytta av digitaliseringen.

Detta jobbar vi med

  • Kommunikation. Här jobbar vi med projekt där företag vill erbjuda sina kunder en riktigt bra upplevelse, ofta på en starkt konkurrensutsatt marknad. Produkten blir ofta webbplatser eller mobilappar, eller kombinationer av de båda.
  • Fysiska produkter och miljöer. Här handlar det om allt från wearables, antingen konsumentinriktade eller yrkesspecifika, till fordon och kontrollrum. Ofta är detta tekniskt utmanande projekt, men där förståelsen för användarnas behov och beteenden är avgörande.
  • Intern effektivitet. Här handlar det om interna IT-system. Intranät, system för tidrapportering, säljstödssystem eller t.ex. löneadministration. Målet är att göra systemen så enkla och effektiva att arbeta med som möjligt.

En av grundstenarna i inUse är att vi gärna delar med oss av vår kunskap. Det har lett till att vi idag har en omfattande utbildnings- och coachningsverksamhet som vi kallar inUse Academy. Vi arrangerar också konferensen From Business to Buttons, Sveriges största UX-konferens med nästan 1000 deltagare varje år. Det är även vi som står bakom tävlingen inUse Award för att uppmärksamma användbar design.

Hur allt började

Vid köksbordet hos en av våra grundare diskuterades en afton varför så många digitala projekt gick åt skogen. Varför det alltid kostade mer pengar än man tänkt sig, tog tre gånger så långt tid som det skulle och att det sällan eller aldrig gav dom effekter man föreställt sig. För att inte tala om alla användare som fick slita sitt hår över system och webbplatser som inte var anpassade för normala människor. Jävla skitsystem, helt enkelt.

Ur vår frustration och kundernas besvikelse föddes tanken att förändra IT-världen till det bättre. Att hitta sätt att bygga digitala system som fungerar i praktiken, inte bara i en idévärld eller i en projektplan.

inUse idag

Vi är 110 personer i Stockholm, Göteborg, Malmö. Vi är ungefär hälften killar och tjejer. Vi blir hela tiden fler. Vi tycker att ålder är fantastiskt ointressant men tillsammans har vi ungefär 1200 års yrkeserfarenhet inom branschen. Vi har också skrivit några av de mest tongivande böckerna inom vårt område, som till exempel Användbarhet i praktiken (finns även som wiki), Effektstyrning av IT, och Jävla skitsystem.

Vi är flest UX-designers, Service Designers, Produktdesigners, Researchers och Strateger, men vårt team består också av ett gäng Art Directors, Front-End-utvecklare, Formbestämmare, och Projektledare. Och så klart affärsansvariga, och ett par kontorsassistenter som håller ordning på oss. Sedan november 2017 är vi en del av AFRY. Tack vare detta kan vi nu erbjuda kompletta lösningar inom alla möjliga teknikområden.