As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

5 tips för att bli mer kreativ

Read 1441 times

The Next Web 2012 delade Mark Randall, strateg på Adobe, med sig av sina bästa tips för hur människor och företag kan bli mer innovativa och kreativa.

Ifrågasätt frågan

Albert Einstein sa att om han får en timme på sig att lösa ett problem, brukar han spendera 55 med frågan och 5 minuter med lösningen. Som exempel kunde Steve Jobs ha börjat med frågan "Hur kan vi konkurrera med den mest populära MP3-spelaren på marknaden?" men skalade i stället upp frågan till "Hur revolutionerar vi musikindustrin?".

Använd ditt nätverk

Innovatörer är bra på att skapa nätverk som spänner över flera domäner. Förmodligen för att innovatörer är nyfikna av naturen och hela tiden vill ta reda på hur saker och ting fungerar. Att prata om problem med människor som är tillräckligt nära det du gör för att förstå vad du pratar om, men inte så nära att de förstår begränsningarna, öppnar ofta upp för helt nya tankar.

Anta alltid att det finns en lösning

Om man antar att det alltid finns en lösning på ett problem, betyder det att man bara behöver hitta den där sista pusselbiten som löser ett problem. Mark menar att detta är ett viktigt mindset som öppnar upp för att försöka hitta personen, frågan eller tanken som är nyckeln till att lösa problemet.

Sluta brainstorma – börja solostorma

Brainstorming är en mindre effektivt metod för att lösa problem än att låta samma grupp människor jobba på ett problem enskilt. Detta är något som har visats i 18 av de 22 studier som har testat hur effektivt brainstorming är.

Brainstorming är fortfarande ett bra verktyg om man är ute efter förankring och samsyn kring något. Men om man vill göra kick-ass produkter är det bättre att hitta en liten grupp människor med olika expertområden och boka tid i deras kalendrar då de enskilt ska tänka på ett visst problem. När detta är gjort samlar man dom i ett möte där varje person presenterar sina tankar och, till skillnad från brainstorming, låter övriga deltagare kritisera tankarna samt öppna upp för argumentation. Flera studier visar att solostorming är minst dubbelt så effektivt som brainstorming.

Att misslyckas snabbt = att lära sig

En av vår främsta rädsla är att misslyckas, men det är skillnad på misslyckande och misslyckande. Att misslyckas sakta kan vara ödesdigert, men att misslyckas snabbt betyder att man testar olika saker, utvärderar, lär sig och sedan testar igen. Hastighet är en viktig parameter för innovation.

Magic, Emotion & Meaning

Mark Randall avslutar med att sammanfatta sin syn på vilka komponenter som krävs för att skapa riktigt bra och innovativa produkter och tjänster:

  • Att skapa en känsla av magi för den som använder produkten. Som exempel nämner han "Content aware fill" i Photoshop.
  • Att hitta en känsla som sammanfattar vad produkten är och styra utvecklingen av produkten mot den känslan. Känslan sitter ofta i magen och kan vara svår att uttrycka, men man ska lita på den och använd den när beslut ska fattas.
  • Om de som jobbar med produkten inte känner att det de gör är meningsfullt kommer de aldrig att nå sin fulla potential, så se till att både du och ditt team känner att de är på rätt plats och jobbar med rätt sak.