— 3 min read

7 tips för bättre intervjuer

Read 1774 times

Intervjuer med användare och stakeholders är en viktig del av vårt jobb. Vi har samlat sju bra tips för att du skall skapa bättre förutsättningar för kvalitativa intervjuer. Tipsen handlar just om att skapa förutsättningar för en bra intervju eller ett bättre efterarbete – inte specifikt själva intervjun (tips kring det får vi återkomma med en annan gång).

Kontrollera rekryteringen
Om du inte själv ansvarar för och sköter bokningen av alla intervjupersoner så är det viktigt att ändå ha kontroll över urvalet. Att ha tydligt definierade grupper/segment att rekrytera ifrån är såklart en bra början – men det är inte ovanligt att en person som man tror tillhör en grupp egentligen tillhör en annan. Be de som rekryterar att ställa några enkla (2-3) frågor som säkerställer att personen faktiskt tillhör rätt grupp eller är representativ för det utval du är ute efter. Använd ett delat dokument (vi brukar köra Google Sheets) där de/n som bokar fyller i all bokningsinformation (inklusive svaret på frågorna), så att det blir tydligt och transparent för alla. 

Preppa dina intervjupersoner
En intervjuperson vet ofta vad en intervju kommer att handla om (i stora drag), men för att skapa ännu bättre förutsättningar för en bra intervju kan ni skicka med en eller två frågor som de kan reflektera över innan. Det sätter förväntningar på intervjun och ger intervjupersonen tid att reflektera över vad som är viktigt. Fundera vilka frågor som lämpar sig för detta ändamål och vilka frågor ni vill ha ett spontant svar på. 

Max två intervjuer per dag
Det är frestande att boka in en massa intervjuer för att på kort tid få prata med många användare. Gör inte det! Boxa max två intervjuer per dag – en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Det ger dig (och dina kollegor) tid att efter varje intervju sammanfatta och reflektera över det som ni har lärt er, samt återberätta för kollegor som inte var med under själva intervjun. Se till att göra denna dokumentation samma dag som du gör dina intervjuer – man glömmer detaljer mycket fortare än vad man tror!

Boka 1,5 timme
Det är frestande att boka intervjuer på 60 minuter, för det är oftas enklare att få människor att tacka ja till dem. Men för att hinna med både lite socialt snack innan intervjun, introduktion, själva intervjun, eftersnack och kanske en observation så behövs det ofta 1,5 timme för att inte behöva stryka delar. Det är bättre att ge folk tillbaka tid än att be dem stanna lite längre än de tänkt eller att ni inte hinner igenom allt som ni vill. 

Var två på intervjuerna (i alla fall i början)
Att vara två personer på intervjuerna ger många fördelar och har man inte tid/resurser att vara det på alla intervjuer, så försöka att vara det på de första som ni gör. Under de första intervjuerna är det inte ovanligt att intervjumanualen behöver korrigeras och då underlättar det om man är två som kan resonera om hur den fungerat i ett visst sammanhang. Den ena kan fokusera på att ställa frågor och den andra kan fokusera på att anteckna och följa upp de trådar som intervjuledaren eventuellt missar. Ge varandra feedback! Att aktivt be om och ge feedback till varandra gör att man konstant utvecklas. Att ha med en kollega som ger tips om hur man kan förbättras eller vad man gör som är bra är ovärderligt. 

Ta mycket bildmaterial
Bilder och filmer är suveränt för att kommunicera och göra er analys mer trovärdig. Försök att ta så mycket bilder eller filmer som ni bara kan när ni är ute och gör intervjuerna. Detta förutsätter (oftast) att man gör kontextuella intervjuer och det är något vi förespråkar att göra i så stor utsträckning som möjligt. Det är inte ovanligt att en bild som du tog i farten och som du inte tänkte mycket på just vid det tillfället blir illustrativ för den analys som ni presenterar senare.
Bildtips: Ge kameran till personen som ni intervjuar och be hen att fotografera saker som de anser relevanta, eller upplevs för känsliga att någon annan fotar. Be intervjupersonen att tömma sina fickor och fotografera vad de bär med sig (funkar bra när man intervjuar yrkespersoner för att förstå deras jobb och vad de behöver för att klara sig). Skärmdumpar från eventuella gränssnitt som ni pratat om är också bra att be om på plats. 

Be din intervjuperson om hjälp
En av de mest nyttiga frågor att ställa till en intervjuperson är: ”Vem mer borde vi prata med om detta?”. Att ta hjälp av människor du träffar för att få tips om andra intressanta personer som ni kan intervjua är ett väldigt bra knep. Speciellt om ni själv har svårt att hitta eller rekrytera relevanta personer, men även i andra fall. Det är inte ovanligt att inbokade intervjupersoner faller bort på grund av sjukdom eller andra förhinder och då är det toppen att ha en lista av personer att kunna ringa. 

Har du något supertips som du brukar använda dig av? Dela med dig i kommentarerna!