— 1 min read

91 000 svenskar på Twitter får stort genomslag

Read 563 times

Twitter är i dag bra för opinionsbildande arbete, mindre bra för att erbjuda kundtjänstservice. Det var en av slutsatserna i Hampus Brynolfs folkräkning på Twitter som han gjorde åt Intellecta Corporate. Det generella rådet till företag blir alltså att använda tjänsten för att påverka bilden av företaget och dess tjänster.

Genomslaget för det som sägs på Twitter är jämförelsevis mycket stort i förhållande till Facebook. Det finns en större hävstångseffekt i Twitter. Detta beror bland annat på att en stor andel av de aktiva twittrarna själva är opinionsbildare; bland annat journalister och politiker.

Jag undrar om inte det också beror på att det är just ett mindre forum och dels att det finns fler inbyggda funktioner för viral spridning av budskap. Samtidigt har Twitter och andra öppna sociala nätverk en automatisk hög ranking i Google och andra sökmotorer vilket gör det till ett intressant verktyg för marknadsförare och opinionsbildare.

Men märk väl att detta inte var en mätning av räckvidden för mediet, enbart en mätning av aktiviteten.

Läs hela rapporten i pdf-format.

Lyssna på seminariet Twittercensus 2010 by inUse Consulting

Se presentationen