— 1 min read

Affärskonsult? Moi?

Read 250 times

20060913_screen_dump_dressman Häromdagen när jag satt på ett möte hos en kund blev jag presenterad som "Affärskonsult". Jag ryckte till lite grann, och tänkte att det var märkligt, men det var inte läge att opponera sig. Dessutom var den övriga beskrivningen rimligt korrekt. Jag var där för att hjälpa till att ta fram en effektkarta för ett nytt IT-system som skall byggas.

Anledningarna till att jag reagerade som jag gjorde var sannolikt flera. Den första reflexen berodde antagligen på att flertalet av de personer jag träffat som kallat sig själva affärskonsulter, tyvärr, varit tämligen arroganta och självupptagna, och så vill jag ju inte beskrivas. Efter några tiondelar när chocken lagt sig slog det mig att, jo, visst kan man se det så om man vill. Syftet med mötet var ju att definiera vilken effekt den här IT-satsningen skall ha på deras verksamhet, hur de skall kunna följa upp och mäta att det faktiskt blir så. Mycket närmare deras kärnverksamhet, eller "affären" om man så vill, kommer man inte som konsult.

I kundens ögon gör jag alltså samma sak som affärskonsulten alltså... Intressant... Min bild är att jag hjälper kunden att lyckas uppnå förväntade effekter av IT-investeringen, ett område där affärskonsulten vanligtvis har mycket lite att bidra med. Det gemensamma är att vi båda hjälper till att beskriva vilka effekter som är önskvärda, men där vi går vidare och definierar exakt hur dessa effekter skall kunna uppstå i IT-systemet, lämnar affärskonsulten vidare "pinnen" till IT-leverantörer som tyvärr saknar drivkrafter för att åstadkomma den förväntade nyttan. De styrs istället på att de levererar avtalade funktioner inom rimlig tid och kostnad.

Nästa gång jag blir presenterad som affärskonsult, ska jag nog vänligt men bestämt påpeka att jag inte hjälper kunden utveckla sina affärer - det gör de nog bäst själva. Min roll är att säkerställa att IT-satsningen förbättrar verksamheten på det sätt som var tänkt. Titeln affärskonsult kanske kan bytas mot..."Effektstrateg?"

/Johan Berndtsson

Epilog för den som ännu inte skådat ljuset ;-). Effekterna av en IT-investering uppstår som när systemet eller produkten används. För att veta vilka åtgärder som behövs i och runt omkring systemet behövs en genuin förståelse för de användare som kommer att använda systemet och deras olika mål och behov. Endast genom att tillgodose deras mål kan de önskade effekterna uppstå.