As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 3 min read

"AI är inte längre något som finns i framtiden"

Read 2210 times

Nyligen släppte inUse egen Pontus Wärnestål sin bok Design av AI-drivna tjänster. Boken handlar om hur man designar AI-drivna tjänster där upplevelsen och nytta för människan är i centrum.

”AI är inte längre något som finns i framtiden.” Och med de bevingade orden börjar vi intervjun med Pontus Wärnestål, Design Director på inUse och själv ansvarig för området Human-Centered AI hos oss. (Unikt boksläpp och panelsamtal den 17 september: Anmäl dig redan idag!)

Boken som Pontus skrivit har fått titeln Design av AI-drivna tjänster.  Boken handlar om hur man designar AI-drivna tjänster där upplevelsen och nytta för människan är i centrum.

– Grundidén är att vi kan förbättra effekt och nytta genom god interaktions- och tjänstedesign och därmed betraktar jag AI som ett särskilt designmaterial. Med det menar jag att AI-drivna tjänster har nya typer av egenskaper och förmågor som kan skilja sig från klassiska digitala system och tjänster, säger Pontus Wärnestål.

För många nu yrkesverksamma designers är detta helt otrampad mark, och det finns i dagsläget ingen annan bok på svenska i ämnet. Och ska vi i Sverige inte halka efter, krävs det att många designers lär sig hantera det nya design-materialet: AI.

– En designer måste då vässa sin verktygs- och metoduppsättning för att hantera saker som adaptivitet och personalisering, lärande över tid, en tjänsts förmåga att agera på egen hand och hur man då behöver designa för initiativskiften mellan tjänst och användare. Även etiska aspekter som att designa för mångfald och samla in representativ data för att minimera risken för partiska utfall tas upp i boken.

3 kategorier

Boken är grupperad i tre huvudkategorier: prediktion, adaptivitet och agens. Prediktion tar fasta på AI-systems förmåga att förutsäga saker utifrån modeller tränade på stora mängder data. Adaptivitet innebär att förstå att AI-tjänster inte är statiska utan förändras över tid, medan agens, slutligen, handlar om AI-tjänster som tar egna initiativ och samverkar tillsammans med användaren. Till detta kommer betydelsen av data för att träna de modeller som behövs, vilket ges en hel del utrymme i boken.

Boken ger totalt 53 praktiska designriktlinjer som hjälper designers att hålla fokus på nytta och värde som uppstår i användning av AI-drivna tjänster.

Idén till boken, eller fröet till boken, hur uppstod det?

– Det korta svaret är att min son sa vid middagsbordet "du borde skriva en bok, pappa". Så då gjorde jag det. Skämt åsido, det lite mer nyanserade svaret är förstås större än så. För mig personligen har det här projektet varit en lågintensiv idé under många år – ända sedan jag arbetade med min doktorsavhandling om AI-drivna talande rekommendationssystem i början av 00-talet. Då byggde och forskade jag om adaptiva rekommendationssystem, där jag upptäckte att personalisering och preferensmodellering gick att göra med hög precision genom att själva dialog- och interaktionsmodellen designades väl. Kvaliteten på tjänstens AI-drivna rekommendationer låg alltså inte bara i algoritmerna, utan i interaktionen och designen av tjänsten, berättar Pontus.

Inte en teknisk fråga

Pontus är också tydlig med att AI inte är något som kommer att "finnas i framtiden". En stor del av dagens digitala tjänster och system har redan diverse AI-teknologier i sig. Det ger upphov till en rad både förutsedda och oförutsedda effekter. Men hittills har detta varit en utpräglad teknisk fråga. Teknikhistorien har dock visat om och om igen att det största värdet kan inhämtas när andra perspektiv än det tekniska tas i beaktande. Värde, nytta och effekt i verksamheten måste designas i samverkan mellan människa, affär och teknologi.

En sak som satt saker på sin spets rätt nyligen är att EU i sin roadmap pekat ut ett antal nyckelteknologier för framtiden. Där är just artificiell intelligens med och EU uttrycker tydligt ambitionen att "ta en ledande roll när det gäller principer för utveckling och användning av AI med människan i centrum.”

– Just det här med "människan i centrum" är vad designers kan bidra med. Men i dagsläget finns det väldigt mycket skrivet om algoritmer, dataanalys och matematiken bakom AI-modellerna, men när det gäller design av AI-drivna tjänster utifrån ett människocentrerat perspektiv finns det väldigt lite handfast och praktisk litteratur för designers att tillgå, menar Pontus.

– Därför hoppas jag att boken är ett välkommet och lättillgängligt bidrag för att stärka medvetenheten och kompetensen hos landets alla duktiga interaktions-, UX- och tjänstedesigners.

För vem?

Även om boken ges ut av Studentlitteratur, som tillhandahåller just kurslitteratur, så är målgruppen inte bara studenter. Dagens yrkesverksamma designers måste, enligt Pontus, kunna hantera AI-teknologier och förstå både för- och nackdelar med dem. Detta saknas på en del håll och förhoppningsvis fyller den här boken ett behov för designers på alla nivåer.

– Utifrån min roll som Design Director på inUse håller jag ögonen på teknikhorisonten och en stor del av jobbet handlar om att kompetensutveckla och hjälpa både mina designkollegor och våra kunder genom att ligga i framkant vad gäller nytta och värde med nya teknologier. Men jag tror även att många andra roller inom digital tjänsteutveckling, som till exempel produktägare, content managers eller projektledare kan ha nytta av att förstå AI som något annat än bara matematiska modeller. Och sist men inte minst: även du som ingenjör, programmerare eller dataanlytiker kan genom den här boken få en inblick i hur mänsklig upplevelse samverkar med AI-drivna tjänster.

Den 17 september bjuder inUse och Studentlitteratur in till Boksläpp och Panelsamtal om AI. Anmäl dig redan idag! Eller går en kurs med Pontus i Human-centred AI.