As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

Aina Nilsson Ström: "Ingen ska behöva läsa någon manual"

Read 3062 times

Årets andra jurymedlem för inUse Award har varit verksam som designledare inom fordonsdesign under flera decennier. Aina Nilsson Ström har alltid värnat om det mänskliga perspektivet och låter inte användarvänligheten överskuggas av tekniska möjligheter.

 
Aina, du har varit verksam inom fordonsdesign i närmare 40 år! Du måste ha varit med om en hel del designförändringar genom åren – hur har det varit att vara en del av designutvecklingen inom din bransch?
– Det är mycket som har förändrats. Numera är designteamen mycket större vilket är en utmaning när man ska skapa en upplevelse tillsammans. Det är så viktigt att ha gemensamma värderingar och se samma vision. Verktygen är nu mera avancerade men designprocessen är densamma. Förståelsen för brukarens eller förarens behov är i fokus, då som nu, och det är lika viktigt att som designer använda sin kreativitet och sitt sunda förnuft. Enligt min uppfattning arbetade vi agilt och helt enligt ”scrum-metoden" på Saab, men vi visste inte att det hette så då. 
 
Har du något särskilt designminne?
– Björn Envall, som var designchef på Saab under många år, sa alltid att vi skulle utforma förarmiljön så att hans gamla mamma förstod hur hon skulle använda alla funktioner. Ingen ska behöva läsa någon manual för att förstå hur man interagerar med fordonet. Det har varit en ledstjärna för mig.
 
Som designledare har du förespråkat att se bortom de fysiska objekten och designa för hela upplevelsen kring fordon – vilka spännande utmaningar står ni inför på den fronten?
– Det är min övertygelse att designers kan bidra till att skapa god kvalitet på den totala upplevelsen av den gestaltade livsmiljön som innefattar så mycket mera än utseendet på byggnader, fordon och andra fysiska objekt vi möter i vardagen.
 
– Idag finns så mycket tekniska möjligheter så det gäller att kunna förenkla, sortera och se helheten. Som designer bygger man bron mellan tekniken och människan. Det gäller att värna om det mänskliga perspektivet också när man kan erbjuda tex AI och självkörande fordon.
 
Och nu ska du vara med i inUse Awards juryarbete. Vad var det med uppdraget som gjorde att du tackade ja?
– Det ger mig möjligheten att bidra till att lyfta förståelsen för hur designkompetens kan komma till verklig nytta. Många tror att designer endast utformar fysiska objekt som ska värderas av ”designeliten". Men inUse Award värderar hela upplevelsen och samhällsnyttan, vilket känns mycket meningsfullt.
 
Vad vill du bidra med till juryarbetet?
– På senare år har jag följt designstudenters projekt vilket har vidgat mitt perspektiv från ”human-centered design” till ”life-centered design”, och vad det kan innebära vill jag gärna diskutera med kollegorna i juryn. 
 
Kommer du leta efter något särskilt bland bidragen? 
– Jag hoppas på många bidrag som visar på hur man kan få hjälp att leva hållbart, öka kvaliteten på upplevelser och förenkla vår vardag.
 

Läs mer om designpriset som vill visa på alla goda exempel inom svensk digital design.
Skicka in dina nomineringar till inUse Award 2022 innan den 29 augusti så är du med och tävlar om 5 exemplar av boken "Design av AI drivna tjänster" av Pontus Wärnestål och 10 biobiljetter.