— 1 min read

Alla har problem med kognitionen

Read 1339 times

Idag den 3 december är det Internationella Funktionshinderdagen. Det är en dag som instiftades 1992 för att sätta fokus på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Årets tema är ”Sustainable Development: The Promise of Technology” och belyser en viktig brist i dagens tekniska utveckling: att majoriteten av den tekniska utvecklingen inte riktar sig till de som skulle kunna dra allra störst nytta av den. Idag finns det mer än en miljard människor i världen som har någon typ av funktionsnedsättning, och det är en siffra som kommer att öka i takt med att sjukvården blir effektivare och vi lever längre.

De goda nyheterna är att det finns mycket kunskap om tillgänglighet och inkluderande design. Så sent som igår organiserade E-delegationen och Post- och telestyrelsen en kursdag om tillgänglig webb. Där pratade bl.a. Stefan Johansson från projektet Begripsam om hur man kan sänka de kognitiva trösklarna för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Han berättade att han jobbat 25 år med tillgänglighet, och ännu inte hört någon klaga på för mycket förenkling. 

Ett faktum är ju också att vi alla ibland har problem med kognitionen, även om vi inte har någon permanent funktionsnedsättning. Våra kognitiva förmågor försämras avsevärt av t.ex. stress, smärta eller starka känslor och i de situationerna är det bra med gränssnitt som inte skapar onödig kognitiv belastning. Bilden ovan är från Webbdagarna i Göteborg i höstas när Andreas Cederbom från Funka föreläste, och han har helt rätt i att det inte finns några normalanvändare.

Ytterligare en glad nyhet är att ordet funkofobi kommer att läggas in i Svenska Akademiens Ordlista nästa år. Förbundet Unga rörelsehindrade har drivit en egen kampanj för att få det att hända, och skriver på kampanjsidan att det har behövts ett ord för att beskriva de fördomar som personer med funktionsvariationer drabbas av.