— 1 min read

Användare är från Jorden, systemadministratörer är från Mars

Read 163 times

Mars Vi har under en längre tid haft problem med en av våra teknikleverantörer som gång efter annan visat prov på total avsaknad av förståelse för användaren - i det här fallet oss.

När vi har kommit med önskemål om hur vi skulle vilja att något förändrades - ett behov från vår sida - får man allt som oftast svar som påpekar tekniska begränsningar (som inte alltid stämmer överens med verkligheten) eller förslag på hur vi skall ändra vårt beteende för att anpassa oss till systemets begränsningar.

Tyvärr typiska skräckexempel av många personers erfarenheter av systemadministratörer. Detta beteende resulterade i att vi för ett tag sedan sa upp vårt kontrakt med teknikleverantören till förmån för ett företag som hittills visat stort prov på sin kundorienterade filosofi.

Precis som en kund byter leverantör om de inte möter förväntningar och behov kommer användare av ett system som inte möter deras behov inte att anväda det (ifall de inte av någon anledning är tvingade till det).

Jag tror att denna typ av beteende är anledningen till systemadministratörers dåliga rykte. Tyvärr finns det fortfarande personer där ute i IT-land som fortfarande fungerar på det här sättet. Personligen önskar jag att de flyttade till Mars, så att vi vanliga användare slapp dem. :-) 

/Jon Karlsson