— 1 min read

Användbarhet + ergonomi = digital arbetsmiljö

Read 270 times

Jonas föreläser på St Erikshälsan
De senaste ett-två åren har en insikt om hur dåligt fungerande system och dataprogram påverkar hälsan vaknat bland til exempel ergonomer, sjukgymnaster och företagshälsovården.

Det handlar alltså om kognitiv ergonomi, om hjärnan och tänkandet, mer än om armbågen.

Jag har föreläst om begreppet digital arbetsmiljö sedan 2003, och det är verkligen roligt att det nu börjat lossna. Bilden ovan är från den föreläsning som jag igår höll för St Erikshälsan - en företagshälsovårdscentral i Stockholm - och deras kunder. En av många det senaste året.

En viktig del av målet med de här föreläsingarna är att få "vanliga" användare att förstås vad det är som stressar dem. Ofta förstår de inte det. I stället lägger de skulden på sig själva.

Nästa vecka kommer jag att föreläsa för it-chefer, ekonomichefer och andra. Det är viktigt att förklara för dem hur användarna egentligen har det, när de ska hantera alla dessa system. Det är ju cheferna som köper in - men som sällan behöver använda systemn själva...

Mer finns att läsa bland annat i artiklarna "Hjärnan är viktigare än armbågen: varför datasystem stressar oss i jobbet" och på "Måste vi underkasta oss omänskliga datasystem?".