— 1 min read

Användarupplevelsen central hos Norstedts Juridik

Read 808 times

På Norstedts Juridik är god användbarhet centralt för stora delar av organisationen. Företaget har som mål att UX ska genomsyra hela verksamheten. Därför har man börjat utbilda fler personer och grupper som arbetar i projekt och med produkter där god användbarhet är högt prioriterat.

Namnet Norstedt förknippas ofta med böcker, medan Norstedts Juridik är något helt annat. Många känner igen namnet eftersom de sedan 1861 tryckt den blå lagboken: Sverige Rikes Lag. Men verksamheten är mycket större än så. Som informationsförlag och programföretag utvecklar de arbetsverktyg till bland annat advokater, revisorer, skatteexperter och ekonomer. Där har UX kommit att spela en allt större roll och under året har man utbildat en del av personalen i användbarhet:

– Vi vill skapa förståelse, förankra beslut och inspirera för en bredare grupp i pågående och kommande utvecklingsprojekt, berättar Gunnar Johansson, ansvarig för affärsutveckling på enheten Skatt & ekonomi.

inUse blev inbjudna för att hålla en Hemma hos-kurs av Användbarhet i Praktiken hos Norstedts Juridik. Tillfället ägde rum i våras och totalt deltog 16 personer från hela Skandinavien.

Förflyttning mot webben

Hos Norstedts Juridik är produktvisionen starkt kopplat till designvisionen. Framför sig har man ett arbete där man ska lyfta produkterna till webb och göra flera genomgripande förändringar i användargränssnittet och processerna. Användarupplevelsen är central för hela arbetet.

– Det är en resa och vi valde att ha utbildningen för en bredare grupp från hela Skandinavien. Det var väldigt lärorikt för deltagarna, menar Gunnar Johansson.

Kristina Dahlberg var en av de som var med på tillfället. I hennes roll som Produktchef på Norstedts Bokslut uppskattade hon att få större insikt om hur väsentligt det är att ha förståelse för användarperspektivet och deras beteenden:

– Vi har alla olika motiv och drivkrafter. Jag lärde mig vikten av att definiera olika användargrupper och bestämma vilken grupp det är som ska prioriteras som användare för till exempel Bokslut.

På vilket sätt är användbarhet viktigt för er på Norstedts Juridik?
– För kundnöjdhet, support och underhåll. Våra kunder debiterar nedlagd tid och måste därför kunna arbeta så effektivt som möjligt och samtidigt känna sig trygga med att det blir rätt. Med användarvänlighet och bra design minskar supporten och även det interna underhållet.

***

Kursen Användbarhet i Praktiken går regelbundet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Är du intresserad av att köra den i ett Hemma hos-upplägg? Mejla till Jane Murray.