— 1 min read

Årsmöte i STIMDI

Read 449 times

Onsdagen den 6 december klockan 12.00 - 13.30 är det dags för STIMDI:s årsmöte. Mötet hålls på Polstjärnan konferens på Sveavägen 77.

Senast 2 veckor tidigare måste medlemmar väcka eventuella frågor väckas till årsmötet. Dessa skall skickas till STIMDI:s ordförande. Har du något du vill framföra?

Själv har jag skickat in ett förslag om att mailinglistan blir öppen för alla, och därmed inte knuten till medlemskapet. Att kunna samla så många som möjligt som är intresserade av området i en mailinglista ger enorma fördelar både för STIMDI och för "användbarhetssverige".

För STIMDI blir mailinglistan en av de främsta rekryteringskanalerna för att få fler betalande medlemmar. Det blir helt enkelt en marknadsföringskanal med mycket hög precision. Så länge organisationen saknar andra värdeskapande e-tjänster som kan motivera potentiell medlemmar att betala in medlemsavgift, får avgiften knytas till de ofta utomordentliga fysiska sammankomster som STIMDI arrangerar. Personen blir då medlem vid första träffen som hon medverkar vid. Detta kommer också att motivera styrelsen att verka för ett STIMDI som skapar aktiviteter i hela landet, inte bara i den stad som styrelsen för tillfället sitter i.

För användbarhetssverige ligger vinsten i att mailinglistan bli landets främsta diskussions- och nyhetsforum för användbarhetsrelaterade frågor. Diskussionerna kan beröra såväl akademiska som praktiska frågor kring allas vårt favoritämne. Nyheterna kan t.ex. handla om lediga tjänster, seminarier eller konferenser.

Ett öppet diskussionsforum som samlar alla som är intresserade av användbarhetsområdet är troligtvis ett stort steg i rätt riktning för att STIMDI skall bli den sammanhållande kraft i användbarhetssverige som jag tror att STIMDI vill vara.

/Johan Berndtsson