— 1 min read

Att anpassa eller inte anpassa, det är frågan

Read 244 times

Standardsystem blir allt vanligare inom fler och fler områden. Och tur är väl det. Vem vill starta från noll när det redan finns system som nästan är färdiga?

Så länge det handlar om stödsystem, och inte organisationens kärnverksamhet, finns det dessutom ingen anledning att betrakta det aktuella systemet som en avgörande konkurrensfördel,vilket annars skulle kunna vara ett gott skäl till att utveckla något helt unikt.

Vid val av standardsystem handlar det som i så många andra sammanhang om att välja det system som bäst kommer bidra till att man når de effekter som just denna investering syftar till.

När valet sedan är gjort handlar det om att aktivt styra systeminförandet mot just dessa effekter. I praktiken handlar det om att anpassa både organisation och system så att de skall fungera bra tillsammans.

Anpassningar av organisationen genomförs idag utan särskilt mycket funderingar (med varierande resultat, men det är en annan historia), men branschen verkar ha blivit livrädd för att göra anpassningar av själva systemet.

AnpassaDet främsta skälet som framhålls är att anpassningen ofta måste göras om vid framtida uppgraderingar, vilket innebär att en anpassning i längden kan bli en dyr affär.

Dyr i förhållande till vad?

Det tar man sällan reda på. Och utan att veta kostnaden av att inte göra anpassningen, hur kan man då säga att något är dyrt?

Lösningen är som i så många andra fall enkel. För varje behov av anpassning som man ser skall man naturligtvis uppskatta den totala kostnaden av att göra anpassningen, och jämföra den mot vad det kostar att inte göra den.

En vanligt konsekvens av denna rädsla för anpassningar är minskad effektivitet i användningen, ökad kostnad för handhavandefel, ökat supportbehov, och minskad acceptans bland användarna.

Eftersom de avsedda effekterna med investeringen uppstår när systemet används, på avsett sätt och i avsedd utsträckning, kan valet att inte göra en anpassning på ett kännbart sätt urholka den investeringskalkyl som inledningsvis såg så lovande ut.

Inget konstigt med det.

Det handlar om att under rådande omständigheter optimera möjligheterna att få tillbaka på sin investering. Ibland innebär det anpassningar av organisationen, och ibland av systemet.

Tänk efter i varje given situation, och välj det som ger mest nytta för pengarna.

/Johan Berndtsson