As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

Att kommunicera design i utvecklingsprojekt

Read 1102 times

Frustration. Många människor läser inte dokument som är tjockare än ett par sidor, även om det ingår i deras arbetsuppgifter att göra det. Här får du lite tips om hur du kan lägga upp en presentation som ökar sannolikheten att den design som du tagit fram är den som till slut blir implementerad.

För dig som jobbar med interaktionsdesign innebär denna bristande läslusta att det inte räcker med att lämna över designspecifikationen till mottagarna. Istället måste du också ta fram presentationsmaterial som lyfter fram de viktigaste mönstren och hålla genomgångar med de personer som behöver använda interaktionsdesignen.

I presentationen för utvecklarna är det viktigt att lyfta fram och synliggöra de mönster som finns. Ofta kan de användas för att skapa designmönster, eller komponenter, som på ett effektivt sätt kan användas i hela systemet.

Det är också viktigt att lägga tid på att berätta om bakgrunden, vilka målgrupperna är och vad som är viktigt för dem. En programmerare som känner till syftet med det som skall utvecklas, och vad som är viktigt för målgrupperna, kommer både att respektera de gjorda designvalen och komma med bra förbättringsförslag. För utvecklare som är ovana vid att jobba med en interaktionsdesign som underlag är det också viktigt att berätta om interaktionsdesign och varför man gör det.

Ett upplägg som brukar fungera i presentationer för utvecklare:

  • Berätta om interaktionsdesign och varför man gör det (5 min)
  • Redogör för syftet med systemet och vilka effekter man vill uppnå (10 min)
  • Berätta om de målgrupper som är viktigast och deras mest centrala mål, behov och egenskaper (10 min) 
  • Gå igenom principlösningen (5 min)
  • Gå igenom "startbilden" och dess huvuddelar (5 min)
  • Gå igenom de viktigaste funktionerna (45 min)
  • Gå igenom principlösningen igen för att fastställa mönstren efter det att de fått se detaljerna (10 min)
  • Gå igenom speciella gränssnittskomponenter (10 min)
  • Förklara hur ni skall arbeta tillsammans under programmeringen för att säkerställa ett bra resultat (10 min)

Under presentationen är det bra om du är tydlig med att interaktionsdesignen inte är "förslag" till design, utan en genomtänkt och konsekvent lösning som sannolikt kommer att leda till att de avsedda effekterna uppstår.

Förklara också att du är öppen för alla förbättringsförslag, särskilt om de på ett övertygande sätt kopplas till systemets syfte och dess målgrupper. Kvaliteten på slutresultatet blir mycket bättre om vi alla hjälps åt. :-)

Sådär, nu har du dramatiskt ökat chanserna för att den slutgiltiga produkten skall bli riktigt bra!

/Johan Berndtsson

PS. Tidsangivelserna ovan är naturligtvis bara en ungefärlig fingervisning. DS.