— 1 min read

Att skapa reda i röran – Abby Coverts workshop

Read 259 times

I samband med From Business to Buttons höll talaren Abby Covert även en workshop om informationsarkitektur. Deltagarna fick djupgående kunskap om struktur, metod, verktyg och konkreta exempel.

“Ej rekommenderat av 8 av 10 läkare”

“Rekommenderas av läkare”

Båda dessa påståenden kan vara sanna samtidigt, men när det gäller information så finns det ingen absolut sanning, bara spinn. Som avsändare bestämmer man inte hur mottagaren uppfattar informationen, men med språk, sammanhang och ordning kan man öka chansen att informationen bidrar till att uppnå det man vill.

Gedigen erfarenhet

Abby Covert är frilansande informationsarkitekt och författare till boken “How to Make Sense of Any Mess: Information Architecture for Everybody”. Abby har lång erfarenhet av att ordna och strukturera upp till synes hopplösa röror med information hos stora företag.

Till exempel en förvuxen och rörig meny hos restaurangkedjan IHOP (tidigare känd som International House of Pancakes), där kunderna hade svårt att hitta pannkakorna. Eller den interna terminologin hos Nike, där varje avdelning hade sin egen definition av samma ord.

En gemensam struktur

Under en heldags workshop med Abby under From Business to Buttons fick bland annat jag på lördagen efter FBTB-konferensdagen ta del av och testa en informationsarkitekts metoder och verktyg.

Informationsarkitektur handlar om hur vi sorterar delar av något för att göra helheten begriplig. Genom bland annat workshops, intervjuer och kortsorteringsövningar kan man kartlägga röran, definiera orden och deras inbördes relationer. Därefter kan man börja strukturera och sortera. Och komma överens, vilket är mycket svårare än att hitta en bra struktur...

Hur är ditt frukstånd?

Det finns oändligt antal sätt att sortera något på. En frukt- och grönsaksaffär skulle till exempel kunna sortera på pris, ursprungsland, alfabetiskt efter latinskt namn, skördesäsong, tillredningstid, ursprungsland eller popularitet. Hur butiken väljer att sortera påverkar både hur man uppfattas och hur begriplig man blir.

Grönsaksaffären som sorterar efter latinskt namn kommer kanske att uppfattas som väldigt seriös, men de flesta av oss kommer att ha svårt att hitta tomaterna. Det handlar också om målgrupp, för en botaniker fungerar kanske den latinska sorteringen utmärkt.

Ibland behöver man rentav vara inkorrekt för att bli begriplig; få butiker har ju tomaten bland frukten eller bananerna bland bären, trots att det är där de rent vetenskapligt hör hemma.

Organiserat

Helt klart är att informationsarkitektur kan vara till nytta inom långt bredare områden än vad man kanske tror. Jag frågade Abby hur hon sorterar apparna i telefonen, och där hade hon inte oväntat det betydligt mer ordnat än mig, men en sak hade vi gemensamt: Mappen  med skräp-appar som Apple tvingar oss att ha installerade.