— 1 min read

Bättre demokrati i Skåne med öppna data

Read 270 times

Hur ska Skåne bli bäst på demokrati med hjälp av nya medier? Detta var ämnet för Media Evolutions lunchdiskussion på 54:e våningen i Turning Torso i dag.

Anteckningar från lunchdiskussionen om öppna data i Skåne.

Anteckningar från lunchdiskussionen om öppna data i Skåne.

Syftet var att diskutera öppna data utifrån demokrati, personlig hälsa och e-turism. Förslagen i diskussionen var sedan underlag för ett rundabordssamtal där IT-minister Anna-Karin Hatt deltog.

När det gällde hälsa var den starkaste synpunkten att individen själv ska få bestämma över sin data, och kunna få tillgång till nya användningsområden kring detta. För demokrati kom mycket att handla om utbildning, hur gör man teknik så tillgänglig att alla kan använda den oavsett vilken ålder man är i, eller vilka intressen man har. Borde alla få lära sig enkel programmering till exempel? När turism diskuterades kom förslag på att en öppen plattform borde finnas där all information från hela Sverige samlades, som det sedan är det upp till företagen att bygga tjänster på för turister.

Du kan se rundabordssamtalet på videotjänsten Bambuser.

Ett 70-tal personer från olika skånska bolag och verksamheter deltog i diskussionen, bland annat från inUse som är medlemmar i Media Evolution.

IT-minister Anna-Karin Hatt diskuterar öppna data i Skåne.

IT-minister Anna-Karin Hatt diskuterar öppna data i Skåne.