— 1 min read

Boken Jävla skitsystem! skrevs för människorna som tvingas använda dem

Read 257 times

Omslaget till boken Jävla skitsystem!Jonas Söderström har skrivit en ny bok. I går släpptes Jävla skitsystem! Vi ställde fem frågor till Jonas.

Varför har du skrivit boken?

– För att människor tror att det är dem själva det är fel på – att de är för gamla eller dumma – när det egentligen är systemen som är usla. Den digitala arbetsmiljön har aldrig diskuterats på allvar.

– Så boken är inte i första hand till för tekniker, utan för vanliga människor. Men också för beslutsfattare och projektledare, som behöver förstå varför deras system ofta inte ger de effekter som de förespeglats och förväntar sig.

Är det egentligen ett problem med system som är lite krångliga?

– Kanske inte med ett enstaka system. Men vi är inte utsatta för ”enstaka” system, utan för en allt snabbare ökande samling av olika system, som fungerar på olika sätt, som ofta kräver mer tid än de sparar, och som inte stämmer med vad vi egentligen vill jobba med. Läkare vill vårda patienter, men måste spendera allt mer tid framför datorn med allt krångligare administration.

Vilka är de vanligaste felen när man inför nya system på arbetsplatsen?

– För det första att man inte gjort klart vilka effekter man vill uppnå med systemet. För det andra att man inte frågar användarna om hur de jobbar och vad de behöver.

Kan du berätta om ett intressanta exempel från boken?

– Ett av de mest talande är väl arbetsplatsen där man inrättade särskilda “bryta-ihop”-rum dit de som blivit förtvivlade över datasystemet fick gå för att gråta ut.

Går det att göra något åt det här då?

– Ja. Jag har inte alla lösningar. Men vi vet ju egentligen att en så kallad användarcentrerad utveckling fungerar. Frågan är varför metoderna inte används!

– I ett vidare perspektiv handlar det också om den övertro på tekniska system som finns. Och inte minst om makten över arbetslivet.

Du kan läsa ett utdrag ur boken på bloggen, där du också kan beställa ett eget exemplar av boken.

Intervjun publicerades ursprungligeninUse nyhetssida.