— 2 min read

Boktips: Skapande handling - om idéernas födelse

Read 384 times

Är du intresserad av hur arkitekter och konstnärer resonerar kring skissande och vill få idéer om hur du själv kan utveckla ditt arbetssätt i de tidiga faserna av interaktionsdesign?

Skapande_handling Då kan Skapande handling - om idéernas födelse vara en bok för dig. Om du har lätt allergi mot teoretiska resonemang och akademiskt upplägg och språk ska du kanske låta bli att läsa den.

Pirjo Birgerstam har intervjuat sju personer som länge varit verksamma som arkitekter, konstnärer eller trädgårdsarkitekter. I boken beskriver hon hur dessa personer resonerar kring skissande i sitt arbete.

Författaren har kommit fram till att skissandet mer handlar om en process än den fysiska skissen. Skissandet är ett sätt att utforska en till synes obegränsad designrymd, där det finns ett oöverskådligt antal möjliga designalternativ. Detta kan man, enligt de intervjuade, inte angripa med en rent rationell metod.

Under designarbetets gång intar man som designer (arkitekt/konstnär/etc.) två olika positioner. De intervjuade verkar eniga om att det är viktigt att först inta en estetisk-intuitiv position, för att senare inta en rationell-analytisk position. Senare pendlar man mellan de två.

Kapitlet om den estetiskt-intuitiva positionen är det som jag tycker är mest läsvärt som interaktionsdesigner. De intervjuade berättar där om hur de aktivt försöker frigöra sig från förutfattade meningar. Vidare säger Birgerstam att:

"Det är ett tillstånd av neutralt registrerande, ett slags sinnlig närvaro i det pågående informationsflödet. Öga och hand, uppmärksamhet och associationer flyter fritt". 

Jag tycker att vi som interaktionsdesigners måste utvecklas inom "interaktionens estetik".

Inom användarcentrerad design förespråkas, med fog, att tidigt gå ut i verkligheten och se hur potentiella användare lever, vilka behov de har etc. På samma sätt finns det skolor inom arkitektur som förespråkar att man tältar tre veckor på den plats där den nya byggnaden ska uppföras.

En intervjuad arkitekt menar dock att om man skissar innan man går ut och gör fältstudier, så är det lättare att upptäcka egenskaper i miljön eftersom en skiss gör en uppmärksam på vad som funkar och inte. Detta tror jag är ganska lätt att översätta till interaktionsdesign. Har man skissat på en applikation är det lättare att göra bra observationer då man gör fältstudier/kontextuella intervjuer. Kruxet med detta angreppssätt är att det krävs en stor insikt om att man kan låsa sig för en lösning för tidigt.

Boken är disponerad enligt följande:

1. Hur kommer skisser till och hur går skissandet till?
2. Vad är det som fångas med skissen och skissandet?
3. Vad är en skiss och vad är inte en skiss?
Bilaga A: Att skissa med ord - en fenomenologisk forskningsansats.

Är du ute efter en handbok i skissning så är detta inte boken för dig. Den är för akademisk/teoretisk för det. Om du däremot är intresserad av att reflektera kring hur du jobbar som interaktionsdesigner finns en hel del att hämta. Arkitektyrket har funnits i många, många år. Deras utmaningar är mycket lika de vi står inför (fast som interaktionsdesign står vi dessutom inför utmaningen att det vi gör är mycket mer dynamiskt än en byggnad).

Själv fick jag en del aha-upplevelser och ska absolut skissa mer i mina kommande uppdrag.

/Claes Källqvist