As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

Business Design Director David Dinka tar inUse till nästa nivå

Read 2154 times

inUse fördjupar sin satsning på Business Design. Stockholmskontoret har numera en Director på området – och med erfarenhet från bland annat Skype och Svenska Spel är David Dinka nu i full gång med att skapa värden, värden på högsta nivå. – Det handlar dels om att lyfta design till en strategisk nivå. Men det handlar också om att Business Design är transformation av kunskap till pengar, säger han.

Det har funnits som en viktig del hos inUse en längre tid. Men nu betonas vikten av det genom att Stockholmskontoret har en Director med den titeln. Business Design. Behoven är tydliga i stort sett överallt, och vinningarna finns om hörnet.

– Den traditionella business-sidan missar ofta själva värdeskapandet. Man pratar om pengar men inte om värde. Designsidan har varit väldigt duktig på att prata om människan och behoven men inte värde i form av pengar. Så om man kopplar ihop de tänken – man tar den kunskapsbyggande delen från designsidan vad gäller behov och kundcentrering och så ser vi hur vi skapar ett affärsvärde, säger David Dinka.

– Design utan affärsvärde blir konst – observera att jag inte säger ”bara” konst, för konst kan ha ett värde i sig – men det knyter an till inUse grunder att värdet skapas i användandet, när det hamnar i användandet så blir det nåt mer än.

”En sund syn på affären”

Det handlar helt enkelt om att skapa riktiga värden, det som betyder något, det som gör skillnad.

– Det är en ganska sund syn på affären. Det blir bara tråkigt om man lurar nån att köpa något. Men i och med att vi har kopplingen till behoven och drivkraften bakom ett beteende, så blir det inte ett lurande utan vi försöker tillfredsställa ett behov, då vi skapar ett värde för dig som du tycker det är värt att betala för. 

Att design ska få ett värde i användningen är självklart för alla på inUse, det finns i ryggmärgen, i det dagliga, och för att få in det ännu mer i det strategiska kommer vi in på David Dinkas mer praktiska arbetsuppgifter. 

Vad ska du göra i veckorna, om dagarna?
– Jag jobbar mot ledningsgrupper och beslutsfattare. För det är där insikten måste komma. Min roll är att prata upplevelser, behov, värdeskapande och få dem att förstå människo- och behovssidan. Och göra det på ett sätt så att det framgår att det inte bara är flummiga designers som vill måla nåt snyggt. 

– Mitt uppdrag är att få dem som fattar de strategiska besluten att inte bara tänka på tekniken eller bara på affären. Det blir samma fel som att bara tänka på design som konst. 

Balans mellan fyra områden

– Det måste vara en balans mellan teknik, användare, affär och organisation. Det är då vi kan skapa innovativa tjänster, det är då vi kan skapa en hållbar affär. Hamnar du för långt ut på teknikhållet blir du en Facit eller Nokia. Hamnar du för långt i businessmodellerna börjar du optimera… Som kabel-tv-bolagen – där det är omöjligt att välja vad jag vill se för de kräver att jag väljer ett helt kanalpaket. Det är därför Netflix och HBO har lyckats – de ger dig content.

– Och organisationen – den måste byggas för att ta hand om de övriga tre områdena. Att bara ändra strategi och inte möta upp med organisationen – då kommer du fortsätta göra samma misstag. Den insikten måste komma på beslutsnivå.

Att David Dinka sökte sig till inUse berodde på flera saker. Att han ville komma närmare design, att han uppskattade företagets grundvärden och synsätt – och nyligen kom ett ytterligare argument. inUse fick ÅF i ryggen.

– inUse med ÅF:s kraft bakom, är en bra kombination. Vi får stor möjlighet att påverka samtidigt som det finns en body bakom. 

– För varje uppdrag vi tar nu kan vi säga ”vi löser det, oavsett vad”. inUse tidigare kunde exempelvis säga ”vi designar det”. inUse och ÅF kan säga: ”vi designar det, bygger det, implementerar det och fixar change management”. 

inUse växer – se vilka tjänster vi har ute nu!