— 1 min read

Card Sorting 2.0

Read 199 times

Card_sorting En av mina kollegor skall precis genomföra en kortsorteringsaktivitet för att få input till en ny navigeringsstruktur för ett intranät.

Hittills har vi använt olika varianter av excel-ark för att sammanställa resultatet, men denna gång funderar vi på att använda Websort. Skicka gärna ett mail eller skriv en kommentar om du har använt Websort, eller om du har andra förslag på verktyg för att snabba upp datahanteringen.

/Johan Berndtsson

PS. Bilden är lånad av några kreativa människor på Interactive Tools. DS.