— 1 min read

CHI: Amerikanska företag använder kontextuell design

Read 173 times

Usatoday På förstasidan av USA Today (2007-04-30) är det idag en artikel om hur Amerikanska företag i allt större utsträckning observerar och intervjuar användarna i den miljö där användningen sker som en del i att designa nya produkter. Microsoft hade enligt USA Today för 20 år sedan endast två personer som arbetade med observationer av användarna mot att idag ha runt 300.

Under första dagen på CHI2007 deltog jag i två kurser som hölls av Karen Holtzblatt som handlade om att utföra just intervjuer och observationer i fält. Enligt egen utsago var det hon som för 20 år sedan introducerade detta på just Microsoft. Karen är en mycket karismatisk och inspirerande person som har en otrolig erfarenhet av just kontextuel design (som hon kallar det). 

Om du är intresserad av Kontextuell design rekommenderar jag hennes böcker; Contextual Design: Defining Customer-Centered Systems och Rapid Contextual Design: A How-to Guide to Key Techniques for User-Centered Design.

Syftet med hennes idéer är att skapa bättre produkter, inte att i första hand vara vetenskaplig. Hon svarade en universitetsdam som ifrågasatte hennes vetenskaplighet på ett bra sätt: "Hur tror du Einstein fick sina brillianta idéer? Jo, genom observationer. Hans tester var ju enbart för att bevisa för forskarvärlden att han hade rätt."

Hennes intevjuteknik är intressant och värd att prova. Det handlar kort om att vara där användningen sker, inte förbereda frågor, låta användaren leda intervjun, endast föra anteckningar och att skapa en relation med användaren. Intervjuer ska skapa flygplansintimitet, vilket leder till kvalitativ data.

Mer från CHI kommer snart...

/Mikael