— 1 min read

CHI: När skall användarna få en notifikation?

Read 198 times

Hur många e-post får du per dag? Vi säger att man får ungefär 3 i timmen, och då är det i underkant. Jag vet inte hur du fungerar, men är det inte väldigt viktigt svarar jag inte på ett e-post direkt, utan när jag sett att jag fått några stycken så öppnar jag min mailbox och börjar bearbetar de e-post som kommit in…

…30 minuter senare återgår jag till de arbetsuppgifter som jag höll på, i alla fall om man skall tro på en studie utförd av Eric Horvitz (Microsoft) och Shanmsi Iqbal (University of Illionois). Man kan inte bara räkna den tiden som onödig, ibland blir man kanske påmind av att utföra en uppgift, skicka i väg material eller ringa en person. Men det händer inte allt för sällan att användaren hoppar till en webbsida för shopping eller går in på en nyhetssida och ser om det hänt något nytt.

Skdsa_2

Något som däremot skulle kunna räknas till onödig tid är då användaren skall återgå till den uppgift hon höll på med innan. Enligt studien tar det cirka 10 minuter innan en användare kommer in i samma ”mode” för en uppgift efter att ha lämnat den.

Frågan är då hur man kan optimera så att när användaren avbryter pågående uppgift för att svara på en e-post inte ”förlorar” så mycket tid. Det är just detta som Shanmsi och Brian Bailey har forskat vidare kring, och nu utformat en systemoberoende modell för detta. Läs mer om detta i artikeln Understanding and developing models for detecting and differentiating breakpoints during interactive tasks.

/Sonja Haglund