— 1 min read

CHI: Trust your doing!

Read 223 times

Bill Moggridge från IDEO var en av öppningstalarna på CHI2007. Han pratade bland annat om hur man skall vara för att bli en bra intuitiv designer:

”Perhaps the mind is like an iceberg, with just a small proportion of the overall amount protruding above the water into consciousness, but the vast bulk of the subconscious submerged and out of sight. If we operate above the waterline, we only have a small volume to use, but if we allow ourselves to use the whole submerged mass, we have a lot more to work with.”

Billmoggridge

Ett exempel på det menade Bill att en människa kan studera i flera år hur poesi skall utan att för den sakens skull själv kunna skriva poesi. Det handlar inte om att veta hur man skall göra i teorin, det är nämligen då kunskapen bara finns ovanför vattenlinjen. Utan det handlar snarare om att träna, träna och träna, för att till slut få den djupare känsla för hur det skall göras. Det är först då man kan vara en intuitiv designer. Det gäller bara våga, eller som Bill uttryckte det - Trust your doing!

Det finns mer att läsa på ämnet i hans senaste bok Designing Interactions.

/Sonja Haglund