— 1 min read

CHI: Vem ändrar sin profil?

Read 307 times

Cliff Lampe höll en presentation kring en studie om hur användare filtrerar skrivna kommentarer utifrån egna preferenser på Slashdot.

Slashdot

En intressant sak som framgick av presentationen var att endast 45 % av användarna aldrig hade varit och ändrat default uppgifterna i sin egen profil. Som Cliff själv uttryckte det själv ”Slashdot is the site of the nerds”. Om inte ens de, som älskar att konfigurera sin egen brandvägg, ändrar i sin profil på webben. Vem gör det då?

/Sonja Haglund