— 2 min read

Dag 2 på Webcoast

Read 1274 times

Lördagen på Webcoast började med att jag höll en föreläsning för ca 30 personer på temat "Testing outside the box - For a greater user experience". Jag pratade om Vygotskjis sociokulturella teori om inlärning, hur vi gradvis bygger oss en låda av erfarenheter som både ger oss kreativ potential och hämmar oss. För att få veta om våran webbsida fungerar måste vi testa, vi måste inte testa stort men vi ska testa smart, och ibland kan det vara smart att testa även utanför våran tänkta målgrupp. Efter föreläsningen fick jag feedback om att många tyckte att det borde vara självklart att testa, men att det ändå inte görs och att det finns ett motstånd. Finns det ett motstånd blir det extra viktigt att starta smått för att visa på vad man kan få ut av testerna, t.ex. genom att göra ett 5-personstest med Tweaky. Bilderna från presentationen finns på Slideshare.

Sara Webcoast

På konferenser som Webcoast är det ofta svårt att välja vilka föreläsningar man ska gå på, utbudet är digert och man vet inte vad man har att vänta. Ibland blir man positivt överraskad, ibland besviken, det är en del av charmen med knytkonferenser. En av dagens höjdpunkter var att höra Ragnhild Larsson berätta om digital storytelling. Hon berättade själv om sin egen resa som började med att hon som journalist var frustrerad över att ingen ville betala för de historier hon själv ville skriva, vilket ledde till att hon fick upp ögonen för digital storytelling. Hon visade bl.a. den här filmen från Patient Voices som är ett projekt för att samla in erfarenheter från brittisk sjukvård ur olika perspektiv, och den visar tydligt hur kombinationen av stillbilder och berättarröst kan bli ett väldigt kraftfullt medium.

Jag lyssnade också på Steve Cook som pratade om hur man vinner ett Hackathon, och jag blev glad att höra att han framhöll att fokus på användarnytta är en klar framgångsfaktor. Det kan också vara en fördel att teamet inte känner varandra sedan tidigare, deltävlingen av NASA International Space Apps Challenge som genomfördes förra våren på Lindholmen vanns av ett tvärfunktionellt team med medlemmar som inte kände varandra innan tävlingen. Det knyter an till mina tankar kring att behöva titta utanför sin egen låda för att kunna skapa riktigt bra produkter. Charmigast på Webcoast var utan tvekan den yngsta talaren, 10-åriga Amy, som berättade om Minecraft. Tips från Amy när man är nybörjare är att akta sig för grönt slime och börja med att spela på iPad.

På söndag kommer Ingrid och Johan att prata på temat "Great UX is here - Where are you?" och det kommer säkerligen att bli intressanta och givande diskussioner!