As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

Dags för användarcentrerad stadsplanering

Read 2462 times

Hur får man även stadsplanering och arkitektur att bli användarcentrerad? Hur får man in mänskligt beteende på ett bra sätt i den fysiska miljön? Det har vår Pontus Wärnestål varit med och undersökt, och det har lett till en handbok för arkitekter.

Vår Pontus Wärnestål har tillsammans med arkitektfirman Krook & Tjäder tittat på hur användarcentrerad design påverkar arkitektur och stadsplanering. Arbetet har utförts i ett forskningsprojekt i samverkan med Högskolan i Halmstad där Pontus forskar inom digital tjänsteinnovation. Med hjälp av en Effektkarta utgick man från människors mål, attityder, beteenden och drivkrafter för att styra designbeslut för ett framtida boende.

Och ett väldigt handfast resultat blev en handbok, tänkt för arkitekter och stadsplanerare.

– Det är en guide som kan bidra till ett mer människocentrerat angreppssätt inom arkitektur och stadsplanering och bidra till bättre designlösningar där människan står i centrum genom hela designprocessen, säger Pontus Wärnestål.

Du laddar ner guiden här!

Guiden ger också en väg in till tjänstedesign, Service Design, för arkitekterna och stadsplanerarna.

– Tjänstedesign fokuserar på att lösa rätt problem – vilket inte alltid är tydligt i den initiala problembeskrivningen. Och med hjälp av Effektkartan som vi också beskriver i guiden hittar man fram till nytta och värde, vilket ju är superviktigt inte minst i dessa sammanhang.

Att ta in medborgarna i processen är i sig inget nytt, det är en standard och en självklarhet sedan länge. Men det går att förbättra.

– Det finns en klar utvecklingspotential kring hur dialoger i realiteten genomförs, och hur det till slut påverkar det färdiga förslaget.

Så, är det bara för stadsplanerare att läsa den här guiden och sen går allt som en dans…?

– Det krävs tid och arbete för såväl framtagandet av Effektkartan som för användandet av den. Men vi hoppas att guiden är en bra start och ett bra hjälpmedel för det hela.

– Vi hoppas verkligen att det kan bidra till än mer användarcentrering i fysisk miljö, för specifika byggnader och för hela städer, säger Pontus Wärnestål.

Pontus Wärnestål är Director of Service Design på inUse och har även en tjänst som universitetslektor vid Högskolan i Halmstad.

Du laddar ner guiden här!