As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 1 min read

"Dålig design är omoralisk, eller i alla fall oartig"

Read 1368 times

David de Léon är en av inUse senast anställda. Vi bad David berätta lite om sig själv och hur han ser på utmaningen att arbeta som UX director.

”På Sony Mobile, där jag varit anställd de senaste tio åren, har jag arbetat med allt från användningstester, interaktionsdesign och konceptutveckling, till att leda mindre grupper och jobba på en mer strategisk nivå”, berättar David. Studietiden tillbringades också i Lund, med en avhandling i kognitionsvetenskap om samspelet mellan kognition och utformningen av fysiska föremål. ”Som del av min forskning utförde jag bl. a. studier av hur folk lagar mat och intresserade mig särskild för de sätt på vilka vi använder verktyg som tankestöd. Under doktorandtiden hade jag också nöjet att undervisa i grafisk design av användargränssnitt”, förklarar David.

Det finns ju ofta en bakomliggande orsak till varför man väljer en viss inriktning i sitt yrke, och David anser att dålig design är omoralisk, eller i alla fall oartig. Den skapar problem och frustration och står i vägen för det som folk försöker att göra. Att jobba med att få till en sund, relevant, enkel och trevlig design är något David verkligen brinner för. Den intellektuella stimulansen som problemlösning och skapande innebär och att få jobba med kloka och kreativa människor är en perfekt kombination, menar han.  Därför tycker han också att han fått ett drömjobb i rollen som UX director.

När vi kommer in på framtiden inom mobilbranschen ser David några tänkbara trender. Vi kommer att se lösningar som låter användaren interagera med sina mobiler på nya, smidigare och naturligare sätt. Mobilanvändningen kommer inte bryta av andra aktiviteter utan bli en mer integrerad del av dessa. Det kommer troligen att lösas med hjälp av bättre röst- och gestinteraktion, uppdelade lösningar, och design som anpassar sig efter kontexten.

Vidare tror David att vi kommer se mobilen stiga in i nya områden så som hälsa, självutveckling, personlig motivation och måluppfyllelse. Och om vi tittar på mobilens historia så har den tenderat att suga upp kringliggande produktkategorier och teknologier, så David väntar med spänning på vad som blir nästa sak som sugs upp av mobilteknologin.