— 1 min read

Därför är kundresan viktig

Read 418 times

Lindex har fattat det, MittMedia har fattat det. För att få och behålla kunder behöver man leverera det som de verkligen behöver, det som gör livet lättare och överraskar dem.

Lindex har lyckats genom att de ger dig full service för att kunna handla. Du kan självklart handla på en plats och lämna tillbaks på en annan. Och inte bara det, du kan handla på webben och lämna tillbaks i  butiken. Eller när varan saknas i butiken så beställer personalen åt dig, du betalar och hämtar ut var du vill. Personalen har fått verktyg för att hjälpa dig och anstränger sig för att du ska bli nöjd. Föga förvånande är Lindex kunder nöjdare än någonsin.

MittMedia har förstått att medier konsumeras på ett helt annat sätt än vad den “gamla” tidningen erbjuder, och söker strukturerat och aktivt efter nya sätt att bemöta konsumentens verkliga behov. En tjänst där du kan bevaka det som händer precis där du är lanserades häromdagen, och en sådan tjänst öppnar upp för många spännande lösningar.

Att utgå från kundens behov är bästa sättet att bygga varumärket. Men kunder vill ju så olika? Vad av allt som de “vill” ska vi göra? Tekniken med kundresor hjälper dig att strukturera allt material, så att det blir möjligt att göra viktiga val och vara kreativ och innovativ.

Om du behöver en bra start så hjälper vår kurs Customer Journey Mapping dig igång. På kursen lär du dig:

  • grunderna för hur du fångar kundens upplevelse och behov
  • vad som måste känneteckna en bra tjänst
  • verktyget Kundresa, dess delar och hur du skapar ett första utkast
  • hur du kan använda Kundresor i projekt med olika ambitionsnivå.

Under en dag arbetar vi tillsammans med ett genomgående fall, och bygger på med massa praktiska exempel från andra fall. Vi vill ge dig självkänsla och insikten att det inte är svårt att börja och färdigheter och inspiration att fortsätta när du kommer hem! Hoppas vi ses på kursen!