As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

”De som bestämmer över våra pengar kommer få bättre underlag”

Read 1397 times

Viveka Björklund jobbar som verksamhetsanalytiker på Försäkringskassan. I mitten av september gick hon inUse-kursen Effektkartläggning under två dagar. Hon hittade nya sätt att arbeta. – De som bestämmer över våra pengar kommer få bättre underlag för att fatta beslut, det är jag övertygad om, säger hon.

Läs mer om kursen Effektkartläggning!

Under två dagar gick Viveka Björklund Effektkartläggningskursen på inUse. 

– Den gav mycket, den gav mig bra verktyg för att lägga upp arbetet helt enkelt.

Björklund hade erfarenhet från att ta fram effekter och formulera mål sen tidigare, men i och med kursen har hon tagit det till en ny nivå.

– När vi tagit fram effekter eller målbild tidigare, då är det nåt vi kanske har gjort vid tillfälle under en fyratimmarssittning, men nu så tittar jag hela tiden på effektkartan. 

– Man tar fram den, tittar tillbaka, ändrar i den, använder den som ett verktyg för att komma framåt.

Effektkartan® är inte bara något man utgår från, utan något man använder, anpassar, utvecklar, itererar med. Det finns mätbara mål att ha koll på. Det har bitvis också lett till en förändrad relation till utvecklarna.

– Förut hade man ganska klart för sig vilken utveckling man ville göra, och vi skulle kanske också tänka på effekt, men inte hur man skulle mäta det.

– Nu börjar jag i andra ändan, från att ha tagit fram vad vi vill uppnå, vad har vi för krav då som matchar och sedan får utvecklingen komma därefter. Det är ett helt annorlunda sätt att tänka.

– De som bestämmer över våra pengar kommer få bättre underlag att fatta beslut, det är jag övertygad om.

Det nya sättet att använda effektkartor innebär också ett annat sätt att se på projekt. Allting blir mer dynamiskt och agilt.

– Det är en utvecklingscykel, det stannar egentligen inte, man kan inte luta sig tillbaka och säga att nu har vi gjort det här, det öppnar sig nya grejer hela tiden. 

Min närmaste kollega kommer gå kursen nu i november

Hur passade kursen in för din yrkesroll?

– Jag tyckte att min roll passade väldigt bra in. Jag tror att om man är projektledare, då har man också nytta av kursen, som projektledare på vår myndighet till exempel.

– Min närmaste kollega kommer gå kursen nu i november.

Viveka Björklund ser förändringar som faller sig naturliga med det nya sättet att tänka. Ett sätt att utvecklas även på sikt.

– En sak jag funderade på, men då måste min roll breddas, det är när vi gör verksamhetsanalysen. 

– Vi är inte med och tar fram lösningsförslag, utan vi kommer till verksamhetens krav och sen sitter folk från IT och tar fram lösningsförslag. Där skulle vi kunna ha mycket att tillföra.

– Det ingår inte i min roll idag men det är en nödvändig utveckling i framtiden, vi sitter ju på all information.

Läs mer om kursen Effektkartläggning!