— 1 min read

Delta i arbetet med nya Vägledning för webbutveckling

Read 704 times

Hur ska offentlig sektor utveckla webbtjänster? En del av svaret finns i E-delegationens riktlinjer. De gamla riktlinjerna om 24-timmarswebben från 2006 ska nu uppdateras och har publicerats i en första betaversion. Det nya namnet är Vägledning för webbutveckling.

Bland skillnaderna från den förra versionen finns att standarden för webbtillgänglighet har uppdaterats och att råden kring e-tjänster har byggts ut mycket (tyvärr är det mesta av de riktlinjerna inte upplagda än).

Riktlinjerna är sorterade under teman som:

  • Användbarhet och användarcentrerat arbetssätt,
  • Skriva för webben,
  • E-tjänster.

Till skillnad från när de gamla riktlinjerna togs fram finns inte längre 24-timmarsnätverket med sina över 1 000 medlemmar.

Så om du är intresserad av hur offentliga verksamheter ska utveckla sina digitala tjänster är det värdefullt att följa arbetet med vägledningen direkt på sajten.

  • Här hittar du betasajten.