— 3 min read

Demokratisera digitaliseringen

Read 1271 times

Vår Sara Lerén var med på konferensen "Demokratisera digitaliseringen" nyligen och fick än fler insikter i hur viktigt det är att inkludera alla och hur man kan göra för att lyckas med detta. Lerén höll själv föreläsning om hur hur effektstyrd digitalisering kan skapa nytta för fler.

I november hade jag äran att inleda Länsbiblioteket Sörmlands konferens "Demokratisera digitaliseringen" med en föreläsning om hur effektstyrd digitalisering kan skapa nytta för fler. I synnerhet om man tar hjälp av extrema användare i såväl beslutsfattande som användningstester rörande nya digitala lösningar.

I Bibliotekslagen från 2013, paragraf 2, står följande om bibliotekens ändamål:

"Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla."

Att Länsbiblioteket Sörmland praktiskt verkar för att digitaliseringen ska stärka demokratin är imponerande och inspirerande.

Konferensen möjliggjorde nätverkande och kompetensspridning för olika intressenter i länet och leder förhoppningsvis till fortsatt samarbete. Biblioteket har också samarbetat med Martin Törnros för att ta fram ett kunskapsspår om digital tillgänglighet på Mikoteket. Spåret är gratis, öppet för alla och ger en bra introduktion till digital tillgänglighet med inspirerande exempel, praktiska övningar och färdiga diskussionsfrågor.

Stefan Johansson från Begripsam deltog på konferensen och berättade om resultatet från undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. En intressant insikt från undersökningen är att man bland funktionsnedsatta ser andra skillnader mellan könen än i samhället i stort. Bland personer med funktionsnedsättning klarar sig kvinnorna generellt bättre på internet och känner sig mer delaktiga än männen, enda undantaget är personer med afasi. Vad detta kan bero på finns det ingen analys av än så länge, men förhoppningsvis kan man över tid bevaka trenden och lättare dra slutsatser om vad skillnaderna beror på. Generellt har personer med språkstörning det svårast på internet, och här finns mycket kvar att göra för få internet mer tillgängligt för personer som har svårt att tolka och förstå såväl text som tal.

Stefan har också forskat om hur IT-lösningar kan hjälpa hemlösa som är på väg att förändra och förbättra sina liv. Resultaten är positiva, att få meddelande i mobiltelfonen fungerar ofta bättre än att få papperspost och smarta pennor kan användas för att bättre kunna komma ihåg vad som sagts och bestämts på ett möte med socialtjänsten eller kronofogden. Det är ett bra exempel på hur digitalisering kan stärka demokratin och, för att använda Stefans uttryck, "verka som en socialt utjämnande kraft". Stefans forskning har också inspirerat till utvecklingen av den smarta tjänsten Dit-i-tid som fick ett välförtjänt hedersomnämnande i årets inUse Award eftersom den gör det lättare för alla att hålla reda på sina bokningar och minskar resursslöseriet som uppstår när människor missar sina bokningar.

Mitt eget prat hade namnet "Digitalisera för effekt - skapa nytta för fler!" och jag delade med mig av mina viktigaste rekommendationer för en lyckad digitalisering:

  • Börja med Varför? och sikta mot verksamhetsnytta!
    Det är inte säkert att en 100 procent digital tjänst är den bästa lösningen, det beror helt på vilket syftet med tjänsten är. Och eftersom en såpass stor del av befolkningen står utanför det digitala sammanhanget måste vi använda flera olika kanaler om vi vill nå alla.
  • Utgå alltid från användarna, särskilt de extrema användarna!
    Vi behöver förstå användarnas behov för att kunna designa och utveckla bra digitala lösningar. Extrema användare, till exempel de som har det svårt och de som har det väldigt lätt, är ofta bättre på att uttrycka sina behov än genomsnittliga användare och därför blir interaktion med denna typ av användare väldigt givande.
  • Designa och utveckla iterativt, testa kontinuerligt!
    Nyttan uppstår i användningen, och eftersom de flesta användare har svårt att föreställa sig hur en digital tjänst kommer att fungera behöver vi genomföra tester för att säkerställa att nytta verkligen uppstår. Testar vi med extrema användare får vi ännu bättre feedback på vad som fungerar och vad som behöver förbättras. 

Konferensen ägde rum på nyöppnade Sörmlands museum i Nyköping som var en fantastisk plats att vara på. Strävan efter ett transparent och välkomnande museum var tydlig, inte minst genom glasväggarna till magasinet där man kunde se pågående arbete och mängder av möjliga utställningsföremål. De många kaninerna på muséet i varierande färger och former väckte min nyfikenhet, och lyckligtvis kunde en av de övriga deltagarna på konferensen berätta historien om takraset på en kaninutställningslokal i Nyköping som ledde till kaninkullar i alla möjliga färger och raskombinationer. Om ni har vägarna förbi muséet kan jag varmt rekommendera utställningen En perfekt människa som berättar om vardagsliv, livsvillkor och rättigheter för personer med funktionsnedsättning under de senaste 150 åren.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med effektstyrd digitalisering och inkluderande design får du gärna kontakta mig, Sara Lerén, på sara.leren@inuse.se.