— 3 min read

Designsystem – varning för fallgropar

Read 1934 times

Det finns många vinster med ett eget designsystem och det kan i bästa fall spara både tid och stärka varumärket. Men det kräver också engagemang och kunskap. Så vad är viktigast att känna till? Vi hörde med Kajsa Westberg och Jack Hollsten som båda har stor erfarenhet av designsystem

För att förstå vad ett designsystem är går det till viss del att likna vid ett fysiskt bibliotek. Även om ett designsystem är mer komplext och inte statiskt. 

— Det går att dra paralleller till ett inkluderande bibliotek som är strukturerat och tydligt kategoriserat efter diverse behov. Här är research, designartefakter, principer och tillvägagångsätt samlat. Som vid ett fysiskt bibliotek finns det dedikerad personal och stegar och trappor för att nå vissa sektioner högre upp och även ett system för att hantera inkommande och utgående information och material, säger Jack Hollsten som är Visual Designer på inUse.

Designsystem har varit på tapeten ett längre tag men kunskapen om vad det tillför och vad som krävs för att det ska fungera bra, är olika stor. Kajsa Westberg är UX-designer på inUse och har både byggt och utbildat i designsystem. Hon har på nära håll sett hur företag arbetar med designsystem på olika sätt och hon återkommer till insikten om att researchen som görs innan är minst lika viktig, som inför att en produkt eller tjänst ska tas fram.

— Man måste se ett designsystem som en produkt som ska användas. Och som med alla andra produkter behövs det göras research om användarna för att förstå vilka behov de har, menar hon.

— Om man bara bygger det utifrån vad man tror att teamen behöver har man slösat tid. Jag har varit på ställen där designsystemet inte används och där alla team gör olika. Om man inte vet vad de vill ha så kommer designers och utvecklare inte använda det. Man måste också ha en plan för hur det ska underhållas. Det är inte ett projekt som tar slut utan det är en levande produkt som aldrig blir klar utan ständigt behöver uppdateras och utvecklas i takt med att tekniken förändras, säger Kajsa.

”Går snabbare att arbeta”

— Man kan sammanfatta det som att ett designsystem framförallt ger tre fördelar. Genom att använda ett designsystem och skapa en mer enhetlig design, förbättras användarvänligheten. Produktiviteten ökar och det går snabbare att arbeta för både designers och utvecklare, säger Kajsa.

— Det tar mycket tid i början att bygga ett designsystem men det lönar sig i slutändan och sparar mycket tid när byggstenarna finns på plats och det kan läggas tid på att innovera istället för att flytta pixlar. Man kan snabbare prototypa och få ut produkter på marknaden, menar Kajsa.

Men alla företag varken behöver eller bör utveckla egna designsystem.

— Det beror helt på vad du har för typ av tjänster och produkter. Det kostar mycket och är resurskrävande att producera. Det finns både för och nackdelar med att ha ett eget designsystem. Och det kan också finnas en fara i att se designsystemet som skrivna regler och lagar. Det får inte begränsa friheten att utforska och experimentera för att utveckla systemet och lösa nya behov, menar Jack.

Signalerar vad företaget står för

Vad är det viktigaste att komma ihåg när det gäller designsystem?
— Man kan göra det olika mycket komplext. Man kan starta med enbart ett par komponenter, då krävs det inte så mycket tid för att komma igång. Det viktigaste är att de komponenterna är skapade så att användarna faktiskt vill använda dem. Då blir designen mer enhetlig, vilket håller ihop varumärket och bidrar till att produkterna och tjänsterna inger förtroende, säger Kajsa. 

Om man ska bygga ett mer komplext system är det fler saker att ta hänsyn till.

— Det behövs mycket struktur och inventering i början. Att sätta upp principer är viktigt och likaså att ha en tydlig transparens både internt och externt. Många saknar samsyn och vision och därför funkar det inte så bra. Om det till exempel är ett företag som månar om miljöfrågor, då måste det vara väldigt tydligt för alla som jobbar med designsystemet att de står för det. Det kommer märkas annars. Många företag reflekterar nog inte så mycket över det, de tänker mer på designartefakterna som knappar eller textfält samt vad man sparar i produktionstid. Men vad signalerar designsystemet för kontexten, vilken tonalitet vill företaget ha? Man behöver specificera väldigt noggrant de beslut som är tagna varför de funkar eller inte funkar och sen ta med sig insikterna och använda sig av rätt designmetodik. För att man ska lyckas bra behöver man prata om långsiktiga och hållbara mål, säger Jack.

Tre saker att tänka på med ditt designsystem

  1. Innan du utformar ett designsystem bör det göras samma research som inför andra tjänster och produkter. Designers och utvecklare är dina användare.
  2. Det är inte ett projekt som bli klart utan behöver ständigt underhållas, uppdateras och byggas vidare på. Det tar mycket tid att och resurser att bygga upp, men i längden finns mycket tid att spara.
  3. Ett designsystem bör även kommunicera vad företaget står för.