— 1 min read

Det är skillnad på Bör och Skall

Read 723 times

Idag skulle jag skapa en ny kontakt i Outlook. Eftersom personen i fråga har två e-postadresser som han använder ibland ville jag lägga in båda i hans kontakt. Då fick jag följande meddelande från Outlook.

Om nu Fälter E-post endast bör ha en adress betyder väl det att jag, om jag så önskar, kan fylla i fler än en adress. Men jag har bara möjlighet att klicka "Ok" och snällt ta bort en av de e-postadresserna som jag fyllt i. Det borde istället stått antingen: "Fältet E-post skall endast innehålla en adress" eller det lite snällare: "Fältet E-post kan endast innehålla en adress".