— 2 min read

Det omvända Turingtestet - och människan som försökte klara det

Read 333 times

Pressen har rapporterat att ett datorprogram lyckades klara Turingtestet. Det är nu inte särskilt sant. Men några domare blev lurade av programmet som utgav sig för att vara en ukrainsk 13-åring - vilket kamouflerade dess ibland bristfälliga och egendomliga svar.

Ett Turingtest går normalt till så, att en domare via en skärm chattar med två för honom okända samtalspartners i fem minuter. En är ett datorprogram (ofta kallad chatbot), den andra en människa. Domarens jobb är att bestämma vilken som är vad. Det program som kan lura flest domare att det är en riktig människa, vinner hederstiteln ”The Most Human Computer”.

Men samtidigt pågår faktiskt en annan tävling: den mänskliga chattare, som gör flest domare säkra på att hen verkligen är en människa, får hederstiteln ”The Most Human Human”.

omslag till boken  the most human humanFilosofen och datavetaren Brian Christian kom som frivillig ”mänsklig” chattare till Turing-tävlingen i Bristol 2009 just med det målet. I sin bok The Most Human Human - What talking with computers teaches us about what it means to be alive beskriver han hur han försöker lista ut: hur ska jag skriva, vad ska jag säga, så att det är bortom allt tvivel för domarna att jag faktiskt är mänsklig?

Genom att stava fel, kanske? Nä, det är ju enkelt att skriva ett dataprogram som ibland stavar fel eller verkar halka åp tagnenterna coh kasta om bokstäver, till exempel. Christian söker både djupare och bredare för att se: vilka är skillnaderna, och likheterna, mellan människor och datorer egentligen?

”The Most Human Human” är en väldigt rolig och fascinerande bok, som slingrar sig fram mellan ämnen som varför en baristas jobb kräver mer intelligens än du tror, betydelseskillnaden mellan orden ”uh” och ”um”, rättstavningen T-9, att Claude Shannon var gift med en computer, poesi, ”noise in sites of courtship” - och förstås talrika exempel på dialoger mellan mer eller mindre smarta chatbots och domare.

Även inom mitt specialområde - digitala system i arbetslivet, och den styrning det skapar - har Christian en hel del insikter utifrån sitt filosofiska perspektiv. Ett citat:

”Micromanagement; the kaizen-less assembly line; the over-standardization of brittle procedures and protocols … these problems are precisely the same problem, and poses precisely the same danger, as does AI. In all four cases a robot will be doing your job. The only difference is that in the first three cases, the robot will be you.”

Lyckades Brian Christian ta hem titeln, den mest mänskliga människan? Läs boken så får du se!