— 1 min read

Digitalisering handlar om värde – del två i en trilogi

Read 429 times

Digitalisering handlar inte om att sätta in digital teknik utan om att förändra din verksamhet och dina tjänster till något markant bättre. Digitalisering ligget så långt bort från att “införa teknik” som man kan komma. Teknik behövs, men vilken? Och framför allt – varför? Ingrid Domingues fortsätter sin trilogi: Grundläggande guide i digitalisering.

Gå en kurs på inUse – se hela utbudet här!

Så snart vi börjar diskutera våra värderingar och vilka värden vi vill skapa blir det svårt på riktigt. De flesta fenomen har många sidor och de olika sidorna måste vägas samman. Du som är tjänsteutgivare behöver förstå de olika perspektiven och väga dem utifrån dina värderingar.

För oss på inUse är det självklart att det värde som ska styra digitalisering är hållbarhet. Vi menar då hållbarhet som innefattar ekonomiskt långsiktig hållbarhet, jämvikt mellan intressenter, långsiktigt hållbart ledarskap, och självklart också hållbarhet i ett miljöperspektiv.

Men viktigast av allt är att det finns ett tydligt syfte som ligger bortom det kortsiktiga och som på lång sikt gör världen bättre.

Digitalisering gör det möjligt att förändra sättet vi gör saker från grunden, göra om. Exempelvis om din verksamhet är en bank, så  uppstår obönhörligen frågor som: Är vi, banken, en verksamhet som förvarar pengar, eller en tjänst som gör det enkelt att göra monetära transaktioner? Är speditionsfirman ett företag som flyttar varor, eller hjälper den människor få tillgång till saker de behöver? Vad är busschaufförens roll – att köra buss eller att transportera människor?

Digitalisering skapar värde. Du måste välja vilka värden du vill skapa.

Detta är del två i en trilogi. Läs första delen här! Den avslutande delen – Digitalisera eller dö – kommer snart här på bloggen.

Gå en kurs på inUse – se hela utbudet här!