— 2 min read

Drömlaget – kontrollrummets alla lagspelare

Read 390 times

För att göra om ett kontrollrum eller en ledningscentral behövs många kompetenser. Jag listar vilka och hur ni arbetar för att nå en förändring som ger resultat.

Att utforma ett nytt kontrollrum är till stor del en fråga om design. Men det räcker inte bara med en designer som skissar någon ny futuristisk look – det krävs mycket mer än så. Det krävs insikter från flera olika perspektiv; man behöver ena viljor och sedan fatta beslut för att tillsammans nå det gemensamma målet: En bättre och effektivare arbetsmiljö för de som arbetar i kontrollrummet.

Mitt drömlag består av ett antal roller för att bilda ett komplett team. De mest centrala är en grupp användare, projektledare, tekniker, designteam och beslutsfattare:

En grupp användare
Vi behöver tillgång till både de gamla rävarna som arbetat i 20 år och till de mindre erfarna användarna. Att få med dem i projektet är helt avgörande för dess framgång, men det är också en arbetsmiljöfråga. I ett normalstort projekt vill jag gärna ha med minst 3-4 användare för att känna mig trygg.

De erfarna användarna sitter på mycket viktig information. De har dold kunskap som sällan återfinns i dokumentation. De har också lätt att komma med typiska scenarier och beskriva arbetsprocesser.

De mindre erfarna användarna är också viktiga. De kommer med nya idéer och kan se utmaningar från nya perspektiv. Denna grupp är också bra på att förklara hur det är att komma in som ny. På så vis får vi förståelse för de kommande operatörerna som anställs.

Projektledare
Projektledaren är en essentiell lagspelare i projekt av denna typ. Hens viktiga roll är att vara tillgänglig och se till att teamet kan jobba framåt utan hinder. Projektledaren måste också vara en god kommunikatör och bra på att dela information mellan de olika parterna i projektet. Hen är även ansvarig för en del praktiska saker, som att boka lokaler och teknik för möten och presentationer.

Tekniker
Teknikerna håller koll på vilka tekniska ramar som teamet måste förhålla sig till. Vad finns nu på marknaden och vad är det som kommer i framtiden? Det är viktigt att involvera tekniker och ta vara på deras kreativa idéer. Jag ser gärna att man får så mycket tid till att prototypa som möjligt!

Designteam
Ett lag i laget är designteamet. Här finns:

  • Interaktionsdesignern som leder arbetet med att ta fram den övergripande designlösningen men som också ansvarar för alla interaktiva delar av systemen, ner på detaljnivå.
  • Designstrategen som har kontakt med ledningsgruppen och ser till att det nya kontrollrummet utformas så att verksamheten får ut maximal nytta.
  • Visuell designer som jobbar med färg, form och typsnitt för all digital presentation.
  • Ergonom eller industridesigner som har full koll på arbetsplatsen och dess utmaningar med syn och hörsel.
  • Inredningsarkitekt som har koll på färg och ljussättning av själva lokalen.

Beslutsfattare
Hur man än vrider och vänder på det måste denna typ av projekt vara förankrat hos beslutsfattare. De måste kunna ta beslut och vara tydliga i dem. Detta för att hela teamet ska kunna jobba vidare i rätt riktning, mot samma mål och för att de resurser som krävs faktiskt finns tillgängliga.

Det var alla rollerna i mitt drömlag. Det absolut viktigaste i denna konstellation är att alla får ta plats. Alla måste bidra till slutresultatet eftersom alla kompetenser behövs.

Med ett väl sammansatt team under bra ledning blir inte bara slutresultatet bra, arbetet blir också inspirerande och riktigt roligt!

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra regionchefer.