As of October 2023 inUse is officially part of AFRY Experience Studios.
Academy courses continued until 31/12.
For offerings and questions see https://afry.com/en/area/afry-experience-studios.

  — 2 min read

Drottningen av research

Read 3163 times

Hon har sett till att kommunikatörerna på Regeringskansliet fått riktigt bra koll på vilka som använder deras webbplats. Nu ska hon leda Director-jobbet på inUse inom sitt område research.

Vi har utsett tio Directors inom olika områden där vi vill fortsätta växa och vara ledande inom, nämligen Business Design, Digiphysical Design, Design Leadership, Service Design, Human Centered AI, Impact Management, Research, UX Design, Sustainable Design och Visual Design.

Varje område leds av en Director. Jeanin Day kommer att axla rollen som Director of Research. 

Vad kommer du göra i din nya roll?

– Mitt viktigaste uppdrag är att tydliggöra vinsterna och nyttan med att fatta kunskapsbaserade beslut, både när du sysslar med design och med verksamhetsutveckling. Många har svårt att bestämma vilken film de ska se hemma en fredagskväll eller vilken restaurang de ska besöka eller hämta mat ifrån, utan att göra gedigen research först. Samtidigt tas fortfarande ofta stora design- och affärsbeslut på magkänsla. 

Hur kommer du att jobba med det?

– Konkreta och visualiserade case är alltid bra. Liksom att hålla workshops, delta i branschnätverk och på konferenser. 

Varför är research viktigt i designprocessen?

– Utan designresearch riskeras timmar av noggrann och omsorgsfull design på pixelnivå ägnas tjänster och funktioner som ingen vill ha och ingen kommer använda. Det är bortkastade pengar, bortkastad tid och sorgligt nog, ganska ofta bortkastad designkärlek. 

– Det blir också svårt att validera designens kvalitet om man inte gör research eller utvärderar. Risken blir att designbeslut baseras alltför mycket på enskilda personers tycke och smak. 

Du ville bli journalist en gång i tiden. Finns det likheter mellan det och designyrket?

– Ja det var när jag var arton år och pluggade på Uppsala universitet. Då var målet att bli kulturjournalist. Det finns definitivt likheter. I båda jobben är det viktigt att se till att både läsa in sig ordentligt och att få prata med personer med mer kunskap och erfarenhet än man själv, när man ska sätta sig in i och verkligen förstå ett nytt område. 

– Det är också viktigt att förbereda och genomföra intervjuer som ger relevanta svar på just det man undersöker. Kanske allra viktigast är att effektivt kunna hitta, förstå, analysera och dra egna slutsatser ur stora mängder information.

Vill du berätta om något uppdrag du är extra stolt över?

– Om jag ser till alla mina år i branschen vill jag nog lyfta fram de uppdrag jag har gjort för Regeringskansliet. De visade stort förtroende och tydlig uppskattning och det vi gjorde kom till stor nytta. 

– På senare tid är jag stolt över det arbete jag och en kollega i vintras gjorde för folkbiblioteken i Sörmland. Vi tog fram effektmål, mätpunkter och en aktivitetsplan för hur de kan samarbeta ännu mer effektivt kring medier och utbud för sina prioriterade målgrupper barn och unga, personer med funktionsnedsättningar och med andra modersmål än svenska. 

Vad var det som gjorde det uppdraget så framgångsrik?

– Vi hade fantastiska beställare som var genomtänkta, lugna och tillgängliga. Vi la upp huvudmomenten i arbetet tillsammans, men de visade också stort förtroende för oss i hur vi valde att lägga upp vissa moment för att få så bra resultat som möjligt, tex vilka undersökningsmetoder vi använde och vilket rekryteringsurval vi gjorde. Folkbibliotekens uppdrag är också något jag känner ett stort och starkt engagemang för. 

Något du vill tillägga om den nya rollen?

– Min pojkvän är imponerad av min nya roll. Det gillar jag. Och om jag kan bidra till att en enda verksamhet vässar sina researchmetoder, tar ett större och mer ambitiöst grepp eller helt enkelt kommer igång och faktiskt gör lite research efter att ha stått och tvekat på startlinjen, så gör det mig väldigt glad. 

Något du vill tillägga? 

– Om du bara ska läsa en bok om design research, läs ´Just enough research` av Erica Hall. Den är effektiv och kärnfull och hjälper researchers göra de smarta valen. Man får handfasta tips och tricks utifrån en situation som nästan alla som jobbar med research känner till. Att man vill och behöver göra research, men resurserna i tid och pengar är knappa. 


Ta kontakt med våra Directors här!