— 1 min read

E-förvaltning 2.0: Parkscan

Read 526 times

Dolores_park Hur ser det ut i din närmaste park? Hundbajs överallt? Trasiga lekredskap? Överfulla papperskorgar? Behöver planteringarna vattnas?

I San Francisco var underhållet av parker och lekplatser var svårt eftersatt efter flera års nedskärningar av parkförvaltningens budget. Man hade inte bara svårt att få pengarna att räcka till själva underhållet: ett lika stort problem var att man inte hade resurser att kolla läget i nästan 200 mindre parker. Därför visste man inte vad som behövde göras, vad som var akut, och hur man skulle prioritera resurserna.

Samtidigt blev invånarna blev allt mer frustrerade över att det var omöjligt att få tag på, eller komma fram till, rätt person inom förvaltningen för att rapportera om bristerna.

Ett försök till lösning blev ParkScan - en tjänst genom vilken medborgarna kan rapportera problem som behöver åtgärdas. I princip är det ett buggrapporterings-system - för den "verkliga" världen. Varje rapport får ett särskilt id-nummer, och skickas till den som verkligen är ansvarig för området. Allt är publikt, alla rapporter som skickas in kan ses av alla.

Parcscan_bugreport

Till exempel kan vi se att observatör nr 9641 den 28 april rapporterade om parken Hayes Green att "The beds have large weeds that are overtaking the plantings, particularly in the beds bordering Fell Street", och att den rapporten skickades till Liz Gee vid parkförvaltningen.

Inrapporteringsformuläret har en flygbild över parken, där man kan markera var felet finns.Om ett problem innebär en hälso- eller säkerhetsrisk får det högre prioritet. Och när det rättats till syns det förstås i listningen på sajten.

Förresten är det inte bara problem som man kan rapportera: rapportformuläret har också en särskild kategori för "compliments and kudos". "The Cinco de Mayo festival was nice. Thank you." kommenterar en observatör.

Tipset via Lou Rosenfeldts blogg: Bug tracking for government, 25 april 2008.

 

Bild: Toby Silver / Flickr med Creative Commons-licens