— 2 min read

Effektfulla reflektioner inför nätverksträffen om Effektstyrning

Read 679 times

Jag är sååå stolt och nyfiken inför nästa veckas  Nätverksträff i Effektstyrning i Stockholm med över 50 deltagare! Tanken är att nätverksträffen ska bli ett återkommande tillfälle för att träffa andra som gör effektkartor och effektstyr sina projekt för att få tips och bli inspirerad.

Genom åren har vi utbildat ungefär 500 personer på öppna kurser, specialbeställda kurser och i coachningsprogram. Dessutom har vi föreläst för tusentals människor på konferenser och seminarier. Senast på IA Summit 2014 i San Diego, där en av deltagarna gjorde finfina anteckningar.

10171184_657323021005420_437034964_n

Det är några saker som jag särskilt har reflekterat över inför mötet:

Människors otroliga smarthet Jag har träffat flera som berättar att de läst boken och sedan försökt själv. Ofta ursäktar de sig lite och säger att se kanske “inte gör rätt men att det funkar för dem”.  Som författare av boken och metodansvarig så vet jag ju att boken inte skrevs för att förklara det handfasta. Jag väldigt imponerad av den typen av innovativa och nyfikna människor som arbetar sig igenom något och skaffar sig färdigheter -utan vidare hjälp från något håll!  Själv är jag den typ som behöver någon som visar, så att jag kan härma. Och som ansvarig för inUse Academy är jag ännu mer nyfiken på hur de "egentligen" gjorde så att vi kan stoppa in lite av det i våra utbildningar och coachningsprogram. Och slutligen: som metodansvarig är jag superglad, eftersom jag anser att en bra metod är den som används!

Den inneboende kraftfullheten i Effektkartan Det visar sig att det finns effektkartor ute i landet som hänger med... länge! Efter 2 eller 5 år så tittar man tillbaks på sin effektkarta och tycker att den sammanfattar allt på ett bra sätt. Behovet av att ha en sammanfattande och begriplig beskrivning av varför systemet/webben/tjänsten finns är så stort, att när man med gemensamma ansträngningar lyckats formulera det, så får effektkartan ett eget värde. Man behöver beskrivningen för att påminna sig om prioriteringar och mål, och det blir ett bra sätt att introducera nya personer. Även fast tiden går och det sker förändringar, så är Effektkartan mer sann än något annat.

Den outnyttjade potentialen i Effektstyrning Det är många som effektkartlägger, men få som effektstyr. Det är alltså få som använder målen och prioriteringarna till att utvärdera om lösningsförslagen skapar önskade värden. Att låta en halvfärdig effektkarta styra vad man väljer att testa innan man startar ett utvecklingsprojekt. Att låta prioriteringarna styra i leveransplanerna. Att bryta ned användningsmålen till något man kan testa i en sprint. Att istället för att betrakta utvecklingsprojekten som svarta lådor, se dem som investeringar som behöver följas och styras. Med ett sådant arbetssätt blir beställar-, produktägar-, systemägar-, och projektledarrollen det den borde vara - att leda värdeskapande för användare och verksamhet och de kan hålla koll i små steg. Vi skulle inte se stora upphandlingar med "ny webb" vart 5:e år, utan kontinuerliga förbättringar.

Den underfundiga kraften i konkreta mål Trots att  effektkartorna ibland hänger med ouppdaterade och den låga graden av aktiv effektstyrning så har jag sett flera exempel på att effektkartan leder projektmedlemmar och beslutsfattare rätt så att man bygger lösningar som skapar önskade värden för användare och verksamheten. Min tolkning är att - genom att sätta värdeskapandet i användning under luppen och att ta fram en bild av det (en effektkarta) - så kommer lösningen att konvergera mot målen, även utan aktiv styrning. Tänk då vilken potential det finns i aktiv effektstyrning!

Slutligen skäms jag lite för att det finns så mycket vi lärt oss och förbättrat under de 8 (!) år sedan boken kom ut och att jag inte (hittills) förpackat det på ett bra sätt. Men det ska bli rättning i leden! Jag sitter nu tillsammans med Johan Berndtsson och skriver nästa version av boken som bör heta något i stil med “Effektstyrning i praktiken”.

Vad tycker DU  är det viktigaste att vi tar med för att hjälpa dig och andra som vill börja effektstyra? Skicka gärna ett mail till mig på adressen ingrid.domingues@inuse.se.

Evenemanget är fullbokat, men om du vill kan du sätta upp dig på väntelistan.